Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

Kaj Munks dramatik i teaterhistorisk optik

Redigeret af Marc Auchet og Anker Gemzøe

Kan købes på Aalborg Universitetsforlag – klik her

Kaj Munks dramatik i teaterhistorisk optik 

 Marc Auchet
Kaj Munks æstetik og “det hellige teater”

 Mogens Pahuus
Den ibsenske tematik i Kaj Munks dramatik

 Anker Gemzøe
Munk og Shakespeare • Tre strategier

 Lise Præstgaard Andersen
En Idealist som 1920’ernes Herodes-drama

 Johan de Mylius
Kaj Munk og dansk ekspressionisme – nogle litteraturhistoriske overvejelser

 Jesper Valeur Mogensen
Munks dramatiske eksperimenter i krigens skygge

 Sven Hakon Rossel
Kaj Munk-billedet i dansk litteraturhistorieskrivning – punktnedslag

 Anker Gemzøe
Tvesyn og tøven i Ordet

 Erik Svendsen
Dobbeltloyalitet og de metafysiske ord i Ordet

 Annelis Kuhlmann
Retten til Ordet

 Marc Auchet
Ordet i fransk iscenesættelse – teaterteksten som palimpsest

 Aage Jørgensen
Kaj Munk – nogle litteraturhenvisninger

 

Kaj Munks ideologiske placering har tiltrukket sig overdreven opmærksomhed på bekostning af hans litterære forfatterskab. Kaj Munks dramatik i teaterhistorisk optik sætter spotlys på Munk som dramatiker og revurderer den gængse opfattelse af hans indsats under udfoldelse af et bredt teaterhistorisk perspektiv. De teatralske forbilleder, Shakespeare, Schiller og Oehlenschläger, blev på mange måder brugt mod traditionen, og Kaj Munks inspirationskilder var flere og mere sammensatte end hidtil antaget. Dramatikeren Munk var således ikke ude af trit med sin tid, en håbløs anakronisme. Tværtimod var han overraskende moderne.

Kaj Munk Forskningscentrets samling, systematisering og digitalisering af alt tilgængeligt materiale af og om Kaj Munk har givet forskningen indsigt i det sammensatte og mangfoldige i hans virksomhed. Den udvidelse af horisonten, der følger af kendskabet til hans samlede dramatiske produktion, har også forrykket og nuanceret billedet af de kendte dramaer.

Bogen henvender sig til dansklærere og studerende på gymnasier og videregående uddannelser – samt alle med interesse for Kaj Munk og dansk dramatiks historie.

Redaktører Marc Auchet, dr. phil., professor emeritus ved universitetet Paris-Sorbonne og Anker Gemzøe, dr. phil., lektor i dansk ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.

Bogen kan købes på Aalborg Universitetsforlag – klik her Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26