Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”
 

Bestil et foredrag om Kaj Munk

Kaj Munk Forskningscentret har som et af sine formål at udbrede kendskabet til Kaj Munk. Nedenfor præsenteres en række foredrag, der alle relaterer til Kaj Munk, udbudt af foredragsholdere, som har henvendt sig til forskningscentret med ønske om at få deres foredrag sat på denne webside. Forskningscentret formidler ikke aktivt foredrag, forhandler ikke pris og er ikke ansvarlig for foredragenes indhold. Man bedes kontakte foredragsholderen direkte for aftale.

Ønsker man et foredrag optaget på denne webside, sendes henvendelse via e-mail til Jørgen Albretsen, jalb@hum.aau.dk
Oplys: Titel på foredraget, en kort beskrivelse samt kontaktadresse.

Der tages forbehold for fejl og ændringer.

 

^Top

Danmark i 1940'erne og Kaj Munk i særdeleshed

Foredrag ved ekstern lektor, ph.d. Knud Erik Andersen
(Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, kneabirthe@gmail.com)

 

     Et foredrag, der tager temperaturen på Danmark i 1940'erne og på samme tid sætter fokus på Kaj Munk. Fire hovedtemaer fylder: a) Hvorfor afviste Danmark i stor stil jøderne sidst i 1930'erne og ind i 1940'erne? Alle vidste jo, hvorfor jøderne søgte væk fra bl.a. Tyskland og Østrig. b) Fra april til august 1940. Herunder Danmarks besættelse den 9. april 1940 og Munks kendte og berygtede tale - "Olleruptalen". c) Samarbejdspolitikken - ophørte samarbejdet med tyskerne nu også den 29. august 1943? d) Kaj Munks eftermæle - helt eller forræder? Stor digter eller egnet til at blive glemt?   

 

^Top

Kaj Munk og Norge

Foredrag ved ekstern lektor, ph.d. Knud Erik Andersen
(Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, kneabirthe@gmail.com)

 

     Et foredrag, der tager sit udgangspunkt i Munks hyldestdigt til Norge: Ja, vi elsker dette Landet fra 1943. Derfra en omtale af Norges situation i april 1940 og den ganske omfattende korrespondance, der var mellem nordmænd og Kaj Munk i 1930'erne og helt frem til drabet på digterpræsten den 4. januar 1944.
Tre af Munks mest kendte skuespil, som nordmændene valgte at opføre under krigen (hvad danskerne ikke turde), omtales - herunder oplæses et brev fra 1938 fra den norske rabbiner i Oslo, der takker Teatret og Munk for Han sitt ved Smeltediglen. Sidst bliver der kort fortalt om norske rejsebreve og mindetaler med Kaj Munk i fokus for - helt til sidst - at orientere om Munks eftermæle i "broderlandet". Hvorfor blev eftermælet anderledes i Norge end i Danmark? Hvorfor fik Norge ikke et opgør om Munks person som i Danmark?
  

 

^Top

Kaj Munk og 2. Verdenskrig

Foredrag ved ekstern lektor, ph.d. Knud Erik Andersen
(Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, kneabirthe@gmail.com)

 

     Et foredrag, der tager sit udgangspunkt i mordet på Kaj Munk i januar 1944 og derfra ser både bagud og fremad. Foredraget behandler bl.a. Kaj munks forhold til demokratiet, parlamentarismen, 'de stærke mænd', den litterære nedsabling og - hvad fhv. kultur- og udenrigsminister Per Stig Møller har kaldt "et karaktermord" - den politiske nedsabling af Kaj Munk i 1945 og de nærmest følgende år. Centrale Munk-dramaer inddrages i uddrag: Niels Ebbesen, Han sidder ved smeltediglen og Ordet.   

 

^Top

Kaj Munk – forræder eller/og nationalhelt?

Foredrag ved ekstern lektor, ph.d. Knud Erik Andersen
(Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, kneabirthe@gmail.com)

 

     Et foredrag, der tager sit udgangspunkt i barndomshjemmet på Lolland og går tæt på plejeforældrene, hvis indremissionske tro satte sit præg på Kaj Munk. Derfra følger vi Kaj Munk i studieårene i København og senere som præst og digter i Vedersø for at slutte med en vurdering af, hvorfor Kaj Munk har fået det problematiske eftermæle, han vitterlig har fået i visse kredse. Centralt i foredraget står den tale Kaj Munk holdt i Ollerup i 1940 samt en omtale af Kaj Munks syn på samarbejdspolitikken.   

 

^Top

Mit møde med Lise Munk

Foredrag ved Anna Saarup Brinth

 

    

Baggrunden for foredraget er flere besøg hos Lise Munk i hendes hjem i Vedersø gl. Præstegård og en mangeårig interesse for Kaj Munks liv og digtning.

Foredraget vil berette om besøgene hos Lise Munk og om hendes liv i øvrigt.

Foredraget vil til slut blive belyst af nogle lysbilleder, hvoraf flere motiver stammer fra hjemmet i Vedersø.

Som fællessang synges nogle Kaj Munk - sange

Kontaktinformation:

Anna Saarup Brinth
Toften 40 - 7441 Bording

Tlf. 86 86 13 78 (fastnet) eller mobil 23 31 47 63

E-mail: ASBrinth@mail.tele.dk

(Se en optagelse af foredraget fra Kulturkanalen, nu på YouTube: – klik her)

  

 

^Top

Den unge Kaj Munk

Foredrag ved lektor, dr. phil. Anker Gemzøe
(Dansk og Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, se   personprofil.aau.dk/101397)

 

    

Foredraget vil begynde med en beretning om nogle af Kaj Munks stærkest virkende oplevelser under opvæksten på Lolland og studietiden i København – baseret på erindringsbogen Foraaret saa sagte kommer (1942) og andre kilder, som der først for nyligt er åbnet adgang til. Vi kommer omkring den lollandske barndom med bl.a. Kaj Munks problematiske forhold til døden på baggrund af forældrenes tidlige død og den rystende oplevelse af bønnens virkningsløshed ved en ung bekendts død; hans ligelige accept både af Indre Mission og Grundtvigianismen; den første politiske begivenhed, der får den unge Munk til at rase mod demokratiet, nemlig salget af De dansk-vestindiske Øer i 1916-17. I hans studietid berøres de vidt forskellige impulser, der lå i hans oplevelse af teologiske dilemmaer; hans fascination af det (bibel)historiske stof; hans satiriske studenterrevyer som “Klokker” ved Regensen; hans engagement i Studenterforeningen; og endelig endnu en begivenhedsfølge, der yderligere befæstede hans modvilje mod demokratiet: Afgivelsen af Flensborg på baggrund af massivt tysk flertal ved folkeafstemningen og Kristian den Tiendes mislykkede Påskekup i 1920. Derefter vil foredraget aftegne hovedsporene af disse erfaringer i Kaj Munks dramaer: – Mødet mellem lollandske og vestjyske erfaringer i de folkelige og religiøse dramaer med højdepunkt i Ordet. – Historiesynet i store historiske dramaer som En Idealist og Cant. – Virkningerne af de skuffende erfaringer med demokratiet, som han oplevede det, i satirisk-politiske samtidsdramaer som ungdomsdramaet Willi Kuhn i Donland og hans aktuelle bearbejdelse af Shakespeares Hamlet fra midten af 1930’erne. Det førstnævnte er et af de mange stykker, der først nu, takket være Kaj Munk Forskningscenteret, bliver tilgængeligt for offentligheden i original form.

  

 

^Top

Kaj Munk som digter

 

Foredrag ved Jens Kristian Lings
(se   www.jenskristianlings.dk, punkterne "Foredragsemner" og "Kommende foredrag")

 

^Top

Kaj Munk. Idealisten i et materialistisk samfund

 

Foredrag ved Jens Kristian Lings
(se   www.jenskristianlings.dk, punkterne "Foredragsemner" og "Kommende foredrag")

 

^Top

Kaj Munk som dramatiker

 

Foredrag ved Jens Kristian Lings
(se   www.jenskristianlings.dk, punkterne "Foredragsemner" og "Kommende foredrag")

 

 

^Top

Kaj Munk fra Lolland til Vedersø

Foredrag ved Svend Aage Nielsen, forfatter, fhv. sognepræst, har udgivet to bøger om Kaj Munk og kapitler om ham i flere bøger og i Munkiana. Er tillige stifter af og formand for Kennedy Selskabet, se www.kennedysociety.dk
(e-mail saan@svendaagenielsen.dk, www.svendaagenielsen.dk)

 

^Top

Kaj Munk og kvinden

Foredrag ved Svend Aage Nielsen, forfatter, fhv. sognepræst, har udgivet to bøger om Kaj Munk og kapitler om ham i flere bøger og i Munkiana. Er tillige stifter af og formand for Kennedy Selskabet, se www.kennedysociety.dk
(e-mail saan@svendaagenielsen.dk, www.svendaagenielsen.dk)

 

^Top

Kaj Munks styrke og svaghed

Foredrag ved Svend Aage Nielsen, forfatter, fhv. sognepræst, har udgivet to bøger om Kaj Munk og kapitler om ham i flere bøger og i Munkiana. Er tillige stifter af og formand for Kennedy Selskabet, se www.kennedysociety.dk
(e-mail saan@svendaagenielsen.dk, www.svendaagenielsen.dk)

 

^Top

Lise Munk og Minder med familien Munk

Foredrag ved Svend Aage Nielsen, forfatter, fhv. sognepræst, har udgivet to bøger om Kaj Munk og kapitler om ham i flere bøger og i Munkiana. Er tillige stifter af og formand for Kennedy Selskabet, se www.kennedysociety.dk
(e-mail saan@svendaagenielsen.dk, www.svendaagenielsen.dk)

 

 

^Top

Kaj Munk – Digterpræsten, der havde sit virke i Vedersø,
og som uforfærdet i skrift og tale fremkom med sine stærke holdninger,
både før og efter besættelsen

Foredrag ved Knud Tarpgaard
aktarpgaard@altiboxmail.dk
Foredraget kan være med dias, hvis det ønskes

 

^Top

  Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26