Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

Fra Kaj Munks forfatterarkiv

Digitale dokumenter – digi. dok

ENTEN
Dag
Måned

År
Titel

Udfyld et eller flere felter med dato, titel og opstilling
KMF-opstilling
. .
ELLER
Fritekst

Skriv ord eller del af ord
Klik på “Søg”

 

 

Antal fundne digitale dokumenter: 1343

Dato Titel Opstilling (KMF-nr.)Digitale mappe
(hvis mere end et digi.dok)
 1817 Breve og digte af Constance Leth, 1803 til 1817
25 02 01  

2. april 1870 Attest for koppevaccination for Ane Mathilde Christensen d. 02.04.1870
79 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
9. maj 1882 Konfirmationsattest for Ane Mathilde Christensen d. 09.05.1882
79 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
13. oktober 1883 Love for Foreningen "Hegemone". Stiftet den 13.10.1883
01 01 01  

8. september 1896 Konfirmationsattest for Garver Carl Emmanuel Petersen (konfirmeret d. 07.04.1872) dateret 08.09.1896
79 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
9. september 1896 Vielsesbrev for Garver Carl Emmanuel Petersen og Ane Mathilde Christensen dateret 09.09.1896
79 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
24. maj 1897 Dåbsattest for Carl Emmanuel Petersen (døbt 01.04.1858) dateret 24.05.1897
79 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
30. december 1901 Brev fra Ane Mathilde Petersen til "Kære Venner" (til kusine Marie Munk), dateret Saltvig 30.12.1901
05 05 01  

15. juli 1903 Koppeattest for Kaj Harald Petersen (Kaj Munk), dateret 15.07.1903
79 11 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
28. oktober 1903 Sangblad fra Ane Mathilde Petersens jordefærd d. 28.10.1903
79 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
 1904 Lejlighedssang 1903
107 20 01  

 1904 Regnskab og regninger med relation til Peter Munk (Peder Chr. Sørensen Munk) fra perioden 1904 - 1938
107 19 01  

 1904 Skatteindbetalinger for Peter Munk (Peder Christian Sørensen Munk) fra perioden 1904 – 1938
107 18 01  

8. juni 1907 Kvittering til Peter Munk fra Herredsfuldmægtig Hoff Nakskov. 08.06.1907
107 16 01  

24. august 1908 Brev til Marie Munk fra hendes søster Anna Clausen, Nakskov. 24.08.1908
107 01 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
22. september 1908 Kort til Marie Munk fra hendes søster Anna Clausen, Nakskov 22.09.1908
107 01 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
6. oktober 1908 De store Manøvrer I: Med 1. Divisions Stab til Vestsjælland 06.10.1908
95 05 03  

17. december 1910 Brev til Marie Munk fra hendes bror Peters kone Anna, USA. 17.12.1910
107 01 02  

 1911 Konfirmand-liste årgang 1910 til 1911
14 22 15 Link her – klik
(2 digi. dok)
9. juli 1914 Eksamensbevis og vidnesbyrd fra Maribo Private Realskole dateret 09.07.1914
79 12 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
 1914 Digte fra gymnasietiden?
57 11 03  

22. februar 1915 Brev fra Oscar Geismar 22.02.1915
36 22 02 Link her – klik
(9 digi. dok)
21. maj 1915 "Vaarmorgen" 21.05.1915
71 02 03  

26. oktober 1915 Brev fra Oscar Geismar 26.10.1915
36 22 02 Link her – klik
(9 digi. dok)
31. december 1915 Indtegningsbevis for optagelse i Lægdsrullen for Kaj Harald Leininger Pedersen dateret 31.12.1915
79 11 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
29. april 1916 Kaj Munks testamente underskrevet Maribo 29.04.1916
79 08 01  

13. juni 1916 Adoptionsbevilling til Kaj Harald Leininger Munk dateret 13.06.1916
79 10 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
13. november 1916 Brev fra Oscar Geismar 13.11.1916
36 22 02 Link her – klik
(9 digi. dok)
28. december 1916 Brevkort fra Peter Garde 28.12.1916
57 11 10 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1916 Brev til Marie Munk fra hendes svigermor Trine Munk, Opager 1916
107 01 03  

 1916 Lejlighedssang 1916
107 20 02  

 1916 "Byzanz, Konstantinopel, Stambul", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 07  

 1916 "Ej blot til Lyst", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 11  

 1916 "Enevældens Udvikling i Frankrig", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 12  

 1916 "For og imod Spiritusforbud", formentlig skrevet i perioden 1914´til 1916
01 01 08  

 1916 "Fortæl om Karker og Erik i Oehlenschlägers "Hakon Jarl"", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 17  

 1916 "Genfortælling", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 15  

 1916 "Guldet og Jernet i menneskets Tjeneste", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 18  

 1916 "Hvorfor og hvorledes mindes et Folk de store Begivenheder i dets Historie?", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 10  

 1916 "Minde og Haab", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 14  

 1916 "Oehlenschlägers "Morgenvandring"", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 19  

 1916 "Og imens vi føler Tiden rinde", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 16  

 1916 "Om Bogtrykkerkunsten og dens Betydning", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 09  

 1916 "På hvilke Maader kan man vise Fædrelandskærlighed?", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1916
01 01 13  

23. maj 1917 Brevkort fra Peter Garde 23.05.1917
57 11 10 Link her – klik
(2 digi. dok)
4. juli 1917 Brev fra Johannes Friborg 04.07.1917
57 10 03  

4. juli 1917 Eksamensbevis og vidnesbyrd fra Nykøbing Katedralskole dateret 04.07.1917
79 12 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
11. juli 1917 Danmarks kristelige Studenterforbunds Sommermøde på Nyborg Strand 11. - 17. juli 1917
57 11 01  

4. september 1917 Bevis på optagelse fra "Rector Universitatis Hauniensis cum Senatu Academico" dateret 04.09.1917
79 12 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
13. november 1917 Brev fra Oscar Geismar 13.11.1917
36 22 02 Link her – klik
(9 digi. dok)
20. december 1917 Program for Skolekomedien 1917 på Nykøbing Katedralskole, 20.12.1917
57 11 02  

 1917 Dansk Stilebog, forsider, fra perioden 1915 til 1917
01 01 05  

 1917 Forspil - Fædrelandet i Fare - Enkelte Digte af "Til mit Folk", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1917
01 01 02  

 1917 Fotokopier af diverse udgaver af skolebladet "SUT", 1916 til 1917
01 01 06  

 1917 Lommebog for Skoleelever 1917
87 05 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1917 Lommebog for Skoleelever, II, 1917
87 05 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1917 "Begivenhederne i Danmark i 1807 og deres følger", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1917
01 01 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1917 "Er der Grund til at prise de gode gamle Dage paa vor egen Tids Bekostning?", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1917
01 01 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1917 "Ny og sanddru Vise om hvorlunde den gæve Ungersvend Robert Adamsen...", formentlig skrevet i perioden 1914 til 1917
01 01 04  

 1917 "Pilatus", 1917
86 02 01  

11. februar 1918 Brev fra Oscar Geismar 11.02.1918
36 22 02 Link her – klik
(9 digi. dok)
2. marts 1918 Brev fra Oscar Geismar 02.03.1918
36 22 02 Link her – klik
(9 digi. dok)
10. april 1918 Brev fra "Svane", Nykøbing Falster 10.04.1918
57 11 07  

27. april 1918 Tjenesteudygtighedspas vedr. militærtjeneste for Kaj Harald Leininger Petersen udstedt 27.04.1918
79 11 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
18. juli 1918 Avisudklip - referater af Danmarks kristelige Studenterforbunds Sommermøde på Nyborg Strand 18. - 24. juli 1918
20 08 05  

18. juli 1918 Danmarks kristelige Studenterforbunds Sommermøde på Nyborg Strand 18. - 24. juli 1918
91 06 02  

9. august 1918 Brev fra Oscar Geismar 09.08.1918
36 22 02 Link her – klik
(9 digi. dok)
21. december 1918 Brev fra Oscar Geismar 21.12.1918
36 22 02 Link her – klik
(9 digi. dok)
 1918 Brev fra Oscar Geismar, af Nøjgaard dateret til efterår 1918
36 22 02 Link her – klik
(9 digi. dok)
8. januar 1919 Brev til Fru Garde ang. Hr. Gardes død, dateret 08.01.1919
57 11 12  

12. januar 1919 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 12.01.1919
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
8. februar 1919 Brev fra Ellen Birke 08.02.1919
36 16 01  

10. februar 1919 Brev fra Eduard Geismar 10.02.1919
36 16 02 Link her – klik
(2 digi. dok)
15. februar 1919 Brevkort fra Povel Høy Blicher Winther 15.02.1919
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
14. marts 1919 Udlånskvittering Universitetsbibliotekets Læsesal 14.03.1919
49 07 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
17. marts 1919 Brev fra Eduard Geismar 17.03.1919
36 16 02 Link her – klik
(2 digi. dok)
2. august 1919 Dødsattest for Ane Mathilde Petersen, født Christensen (død: 23.10.1903, begravet 28.10.1903) dateret 02.08.1919
79 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
2. august 1919 Dødsattest for Carl Emmanuel Petersen (død: 08.08.1899, begravet: 15.08.1899) dateret 02.08.1919
79 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
2. august 1919 To dåbsattester for Kaj Harald Leininger Munk dateret henholdsvis 22.08.1917 og 02.08.1919
79 11 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
24. august 1919 1919: Prædiken, Munks første I, 24.08.1919
12 06 02  

24. august 1919 1919: Prædiken, Munks første II, 24.08.1919
12 06 03  

20. oktober 1919 Udlånskvittering Universitetsbibliotekets Læsesal 20.10.1919
49 07 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
25. oktober 1919 Brev fra Esra Hansen 25.10.1919
86 13 01  

11. november 1919 Brev til Marie Munk fra Dr. med. von Harten, København, 11.11.1919
107 13 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
 1919 Brev til Marie Munk fra Emma Kølle, Ryde 1919
107 01 04  

7. februar 1920 Kurator-beskikkelse: Peter Munk kurator for Kaj Munk - dateret 07.02.1920
79 10 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
18. februar 1920 Brevkort fra Povel Høy Blicher Winther 18.02.1920
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
11. juli 1920 1920: Prædiken til 6. S.e.T. 11.07.1920
12 10 01  

14. juli 1920 Postkort til Anna Pedersen 14.07.1920
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
20. juli 1920 Postkort til Anna Pedersen 20.07.1920
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
8. august 1920 1920: Prædiken til 10. S.e.T. 08.08.1920
12 09 01  

21. september 1920 Brevkort fra "Ekspeditionen", Flensborg Avis 21.09.1920
53 02 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
24. december 1920 1920: Brudstykke af Helligtrekongers digt?
19 15 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
31. december 1920 Brev fra ?? formodentlig til Kaj Munk 31.12.1920
86 13 05  

31. december 1920 Brev fra Oscar Geismar 31.12.1920
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
31. december 1920 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 31.12.1920
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
 1920 Tre forsikringspolicer på Peter Munks ejendom i Opager. 1920 - 1937
107 17 01  

27. februar 1921 Mester med den tunge Tornekrone. Hjælp mig at følge dig -
27 08 01  

30. marts 1921 Postkort til Anna Pedersen 30.03.1921
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
6. juni 1921 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 06.06.1921
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
17. juni 1921 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 17.06.1921
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
27. juni 1921 Brev fra Laurits Petersen 27.06.1921
01 02 03  

24. december 1921 1921: Prædiken til Juleaften, 24.12.1921
72 09 01  

3. april 1922 Postkort til Anna Pedersen 03.04.1922
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
13. april 1922 Postkort fra Povel Høy Blicher Winther (Halle) 13.04.1922
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
13. april 1922 Postkort fra Povel Høy Blicher Winther (Wittenberg) 13.04.1922
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
17. april 1922 Postkort fra Povel Høy Blicher Winther (Konstanz) 17.04.1922
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
18. april 1922 Postkort fra Povel Høy Blicher Winther (Konstanz) 18.04.1922
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
30. april 1922 Postkort til Anna Pedersen 30.04.1922
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
5. maj 1922 Postkort til Anna Pedersen 05.05.1922
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
4. juni 1922 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 04.06.1922
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
8. august 1922 "En lille bararmet Pige, der kommer ind i Kupeen", 08.08.1922
19 15 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
9. august 1922 Postkort til Anna Pedersen 09.08.1922
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
17. september 1922 1922: Prædiken til Landet Kirke, 17.09.1922
14 22 17  

14. oktober 1922 Lovord om Regens-kammarat, samt invitation til "Pips Sold", dateret 14.10.1922
28 04 05  

21. oktober 1922 I.C. Christensen - "Slåbrokaften" - cigar og plakat 21.10.1922
84 12 01  

 1922 1922: Prædiken til 2. Juledag, 1922
12 11 01  

 1922 "Een Thranum gør ingen Sommer" ("Revyen") 1922
27 04 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1922 "S´mænd et Offer", 1922
27 04 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
6. marts 1923 Brevkort fra Povel Høy Blicher Winther 06.03.1923
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
19. marts 1923 Konfirmationsattest for Kaj Harald Leininger Petersen (Kaj Munk) (konfirmeret d. 14.04.1912) dateret 19.03.1923
79 11 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
20. april 1923 Brevkort fra Povel Høy Blicher Winther 20.04.1923
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
17. maj 1923 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 17.05.1923
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
4. juni 1923 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 04.06.1923
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
30. juli 1923 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 30.07.1923
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
1. september 1923 Lånekvittering fra "Regensens Laanekasse" på 60 kr., dateret 01.09.1923
49 07 06  

26. oktober 1923 Brev fra Thea og Poul Bræmme til Marie Munk 26.10.1923
86 13 07  

18. november 1923 Brevkort fra Povel Høy Blicher Winther 18.11.1923
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
30. november 1923 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 30.11.1923
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
1. december 1923 Lånebeviser Dansk Studiefond dateret 08.10.1923 og 01.12.1923
49 07 02  

10. december 1923 Brev fra Niels Skytte 10.12.1923
54 05 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
19. december 1923 Brev fra Niels Skytte 19.12.1923
54 05 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
 1923 1923: Prædiken til 2. Juledag, 1923
12 11 02  

3. januar 1924 Brev fra Niels Skytte 03.01.1924
54 05 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
26. januar 1924 Attest fra Regenslægen, at Kaj Munk ikke lider af smittefarlig tuberkulose, dateret 26.01.1924
79 11 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
28. januar 1924 4 eksamensbeviser herunder for den teologiske embedseksamen dateret 28.01.1924
79 12 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
28. januar 1924 Telegram med lykønskninger til Kaj Munk fra menighedsrådet i Vedersø. Kun dag og måned kan læses, men der er med stor sandsynlig tale om 28.01.1924
54 05 03  

22. februar 1924 Brev fra Kirkeministeriet 22.02.1924
54 05 06 Link her – klik
(2 digi. dok)
5. marts 1924 Brev fra Niels Skytte 05.03.1924
54 05 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
14. marts 1924 Brev fra Niels Skytte 14.03.1924
54 05 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
29. marts 1924 Brev fra Niels Skytte 29.03.1924
54 05 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
7. april 1924 Brev fra J. Ammundsen 07.04.1924
54 05 05 Link her – klik
(4 digi. dok)
15. april 1924 Kaldsbrev for Kaj Munk som sognepræst i Vedersø Sogn, underskrevet af kongen d. 15.04.1924
79 12 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
19. april 1924 Brev fra Ribe Bispeembede 19.04.1924
54 05 06 Link her – klik
(2 digi. dok)
22. april 1924 Avisudklip med annonceringen af beskikkelsen af Kaj Munk som sognepræst i Vedersø, dateret 22.04.1924
54 05 02  

22. april 1924 Brev fra J. Ammundsen 22.04.1924
54 05 05 Link her – klik
(4 digi. dok)
22. april 1924 Brev fra K.M. Kristensen 22.04.1924
54 05 04  

2. maj 1924 Brev fra Niels Skytte 02.05.1924
54 05 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
7. maj 1924 Brev fra J. Ammundsen 07.05.1924
54 05 05 Link her – klik
(4 digi. dok)
8. maj 1924 3 tomme konvolutter: 08.04.1924, 22.04.1924 og 08.05.1924
54 05 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
18. maj 1924 Brev fra Niels Skytte 18.05.1924
54 05 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
20. maj 1924 Brev fra J. Ammundsen 20.05.1924
54 05 05 Link her – klik
(4 digi. dok)
23. maj 1924 Brev med levnedsbeskrivelse 23.05.1924
54 05 07  

30. maj 1924 Vitterlighedserklæring ang. beskikkelsen af Kaj Munk som sognepræst i Vedersø, dateret 30.05.1924
79 12 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
1. juni 1924 1924: Prædiken fra Munks tiltrædelse, 01.06.1924
14 17 01  

1. juli 1924 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 01.07.1924
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
11. juli 1924 Brev fra "Søster", Kettinge Skole 11.07.1924
01 03 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
13. juli 1924 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 13.07.1924
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
15. juli 1924 Tom konvolut stilet til Kaj Munk, poststemplet d. 15.07.1924
86 13 02  

6. august 1924 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 06.08.1924
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
15. august 1924 Brev fra "Søster", Kettinge Skole 15.08.1924
01 03 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
23. november 1924 1924: Prædiken til 23. S. e. Trinitatis/1. S. i Advent, 23.11.1924
14 22 04  

19. december 1924 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 19.12.1924
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
24. december 1924 1924: "Juleaften", 24.12.1924
12 11 03  

25. december 1924 1924: "Juledag", 25.12.1924
12 11 04  

26. december 1924 1924: Prædiken til 2. Juledag 26.12.1924
12 11 05  

december 1924 Brev fra Christian Karmark julen 1924
75 01 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
 1924 Tre beviser på kursusdeltagelse ved teologistudiet 1923 til 1924
79 12 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
 1924 Udkast til generalforsamling på Regensen efterår 1923 eller forår 1924
20 05 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
 1924 Vielsestaler og ligtaler, formentlig 1924
22 03 02  

1. januar 1925 1925?: Prædiken til Nytårsdag 01.01.1925
12 11 08 Link her – klik
(3 digi. dok)
19. januar 1925 Brev eller udkast til brev fra Kaj Munk til Biskoppen ved Ribe Stift, dateret 19.01.1925
28 04 04  

20. januar 1925 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 20.01.1925
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
22. marts 1925 1925: Prædiken til Midfaste 22.03.1925
14 18 13  

25. marts 1925 1925: Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag 25.03.1925
14 18 15  

3. maj 1925 1925: Prædiken til 3. søndag efter Påske 03.05.1925
14 23 17  

8. maj 1925 19??: Prædiken til Bededag 08.05.1925
14 19 04 Link her – klik
(2 digi. dok)
31. maj 1925 19??: Prædiken til Pinsedag 31.05.1925
14 19 08 Link her – klik
(2 digi. dok)
1. juni 1925 19??: prædiken til 2. Pinsedag 01.06.1925
14 19 08 Link her – klik
(2 digi. dok)
9. juni 1925 Postkort til Anna Pedersen 09.06.1925
18 11 01  

19. juni 1925 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 19.06.1925
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
15. juli 1925 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 15.07.1925
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
23. august 1925 1925: Prædiken til 11. S.e.T., formentlig 23.08.1925
12 08 14  

6. september 1925 1925: Prædiken til 13. søndag efter Trinitatis 06.09.1925
14 20 03  

13. september 1925 1925: Prædiken til 14. søndag efter Trinitatis 13.09.1925
14 20 09  

31. oktober 1925 Brev til mor, 31.10.1925
21 01 01  

10. december 1925 Brev til Hans Brix, om "Ordet", kladde, 10.12.1925
28 05 11  

10. december 1925 Brev til Hans Brix, om "Ordet", maskinskrevet, 10.12.1925
76 01 03  

13. december 1925 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 13.12.1925
45 15 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
20. december 1925 1925: Prædiken til 4. S. i Advent 20.12.1925
12 11 08 Link her – klik
(3 digi. dok)
21. december 1925 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 21.12.1925
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
25. december 1925 1925: "Juledag", 25.12.1925
12 11 06  

26. december 1925 1925: Prædiken til 2. juldag II 26.12.1925
12 11 08 Link her – klik
(3 digi. dok)
26. december 1925 1925: Prædiken til 2. Juledag I 26.12.1925
12 11 07 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1925 1925: Prædiken til 5. S.e.T. I, 1925
12 08 04  

 1925 1925: Prædiken til 5. S.e.T. II, 1925
12 08 18  

 1925 1925: Prædiken til 6. S.e.T. I, 1925
12 08 05  

 1925 1925: Prædiken til 6. S.e.T. II, 1925
12 08 06  

 1925 1925: Prædiken til 7. S.e.T. I, 1925
12 08 07  

 1925 1925: Prædiken til 7. S.e.T. II, 1925
12 08 08  

 1925 1925: Prædiken til 8. S.e.T. I, 1925
12 08 09  

 1925 1925: Prædiken til 9. S.e.T. I, 1925
12 08 10  

 1925 1925: Prædiken til 9. S.e.T. II, 1925
12 08 11  

 1925 1925: Prædiken til 9. S.e.T. III, 1925
12 08 12  

 1925 Altergangstale for konfirmander, 1925
14 22 08  

 1925 "Ordet", 1925
21 05 01  

16. februar 1926 Postkort til Anna Pedersen 16.02.1926
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
11. marts 1926 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 11.03.1926
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
19. marts 1926 Postkort til Anna Pedersen 19.03.1926
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
11. maj 1926 Brev fra kirkeminister P. Dahl 11.05.1926
54 05 08 Link her – klik
(3 digi. dok)
5. juni 1926 Brev fra kirkeminister P. Dahl 05.06.1926
54 05 08 Link her – klik
(3 digi. dok)
30. juni 1926 Postkort til Anna Pedersen 30.06.1926
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
2. juli 1926 Brev fra kirkeminister P. Dahl 02.07.1926
54 05 08 Link her – klik
(3 digi. dok)
24. august 1926 Brev fra Oscar Geismar 24.08.1926
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
31. oktober 1926 1926: Prædiken "Kirken i Vedersø" 31.10.1926
55 07 02  

22. december 1926 Brev fra Katrine Hansen, 22.12.1926
78 09 04  

december 1926 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, xx.12.1926
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
 1926 1924: Prædikener til ikke angivne søndage, 1924 til 1926
14 22 16  

 1926 1924: Prædiken til 8. S.e.T. II, 1924 eller 1926
12 08 19  

 1926 Dialog mellem Kaj Munk og Jesus
12 17 01  

 1926 Julekort fra Povel Høy Blicher Winther 1926
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
23. marts 1927 Postkort til Anna Pedersen 23.03.1927
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
9. maj 1927 Brev fra Oscar Geismar 09.05.1927
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
23. maj 1927 Brev fra Oscar Geismar 23.05.1927
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
25. maj 1927 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 25.05.1927
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
24. juni 1927 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 24.06.1927
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
23. juli 1927 Brev fra H.M. Sørensen 23.07.1927
79 06 02 Link her – klik
(6 digi. dok)
27. august 1927 Brev til Peter de Hemmer Gudme 27.08.1927
28 05 14  

30. august 1927 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 30.08.1927
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
12. oktober 1927 Postkort til Anna Pedersen 12.10.1927
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
9. november 1927 Brev til Marie Munk fra Dr. med. von Harten, København, 09.11.1927
107 13 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
8. december 1927 Brev fra Niels Skytte 08.12.1927
54 06 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
23. december 1927 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 23.12.1927
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
30. december 1927 Brev til Marie Munk fra Dr. med. von Harten, København, 30.12.1927
107 13 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
 1927 Julekort fra Povel Høy Blicher Winther 1927
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
4. februar 1928 Brev fra Oscar Geismar 04.02.1928
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
29. februar 1928 Brev til Censor (Hans Brix) 29.02.1928
28 04 10 Link her – klik
(3 digi. dok)
7. marts 1928 Brev fra Christian Karmark 07.03.1928
75 01 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
9. marts 1928 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 09.03.1928
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
19. marts 1928 Brev fra Katrine Hansen, 19.03.1928
70 12 03  

28. marts 1928 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 28.03.1928
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
30. marts 1928 Ansøgning fra Kaj Munk til Kongen om sognepræsteembede på Askø 30.03.1928
38 09 01  

3. april 1928 Brev til "Vor dyrebare Frue" (formodentlig Katrine Hansen), 03.04.1928
78 02 02  

2. juli 1928 Brev til Censor (Hans Brix) 02.07.1928
28 04 10 Link her – klik
(3 digi. dok)
3. juli 1928 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 03.07.1928
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
20. august 1928 Brev fra Hans Christian Momberg-Jørgensen til Mombergs forældre, 20.08.1928
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
11. september 1928 Brev til Ebbe Rasmussen 11.09.1928
01 02 04 Link her – klik
(2 digi. dok)
0. oktober 1928 Brev - formentlig udkast - vedr. "3 planlagte Bøger Fra Tidehvervet", dateret okt. 1928
28 04 11  

15. oktober 1928 Brev til Censor (Hans Brix) 15.10.1928
28 04 10 Link her – klik
(3 digi. dok)
4. november 1928 1928: Prædiken til Alle helgens søndag 04.11.1928
14 22 01  

5. november 1928 Brev til Ida Wael 05.11.1928
106 01 01  

19. november 1928 Brev til Marie Munk fra Dr. med. von Harten, København, 19.11.1928
107 13 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
21. december 1928 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 21.12.1928
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
 1928 1928-1929: Prækener efter Gl. Textrække
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
 1928 Brev fra Niels Skytte ("til Lykke med Forlovelsen") formentlig fra 1928
54 06 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
 1928 Fra Tidehvervet IIII, 1928
26 01 03  

 1928 T.L.C. I, formentlig 1928
26 03 01  

 1928 T.L.C. II, formentlig 1928
26 03 02  

 1928 T.L.C. III, formentlig 1928
26 03 03  

 1928 T.L.C. IV, formentlig 1928
26 03 04  

 1928 T.L.C. V, formentlig 1928
26 03 05  

21. januar 1929 Vielsesattest mellem Kaj Harald Leininger Munk og Elise Marie Jørgensen 21.01.1929
79 11 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
5. februar 1929 Brev til Ebbe Rasmussen 05.02.1929
01 02 04 Link her – klik
(2 digi. dok)
25. februar 1929 Postkort fra Povel Høy Blicher Winther (Marokko) 25.02.1929
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
25. marts 1929 Postkort fra Povel Høy Blicher Winther (Cartagena) 25.03.1929
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
1. juli 1929 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 01.07.1929
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
7. september 1929 Obligation og kvitteringsbog for lån i Den lollandske Landbostands Sparekasse. 07.09.1929
107 16 02  

20. november 1929 Postkort til Anna Pedersen 20.11.1929
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
1. december 1929 1929: Prædiken til 1. S. i Adv. 01.12.1929
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
8. december 1929 1929: Prædiken til 2. S. i Adv. 08.12.1929
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
15. december 1929 1929: Prædiken til 3. S. i Adv. 15.12.1929
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
25. december 1929 1929: Prædiken til Juledag 25.12.1929
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
26. december 1929 1929: Prædiken til II Juledag 26.12.1929
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
29. december 1929 1929: Prædiken til S. ml. Jul og Nytaar 29.12.1929
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
 1929 1929-1930: Prædikener
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
 1929 Julekort fra Povel Høy Blicher Winther 1929
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
1. januar 1930 1930: Prædiken til Nytaarsdag 01.01.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
26. januar 1930 1930: Prædiken til 3 S e. Hl3Kg. 26.01.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
31. januar 1930 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 31.01.1930
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
2. februar 1930 1930: Prædiken til 4 S e. Hl3Kg. 02.02.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
9. februar 1930 1930: Prædiken til 5 S e. Hl3Kg. 09.02.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
16. februar 1930 1930: Prædiken til Septuagesima 16.02.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
23. februar 1930 1930: Prædiken til Sexagesima 23.02.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
2. marts 1930 1930: Prædiken til Fastelavn 02.03.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
9. marts 1930 1930: Prædiken til 1 S. i Fasten 09.03.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
13. marts 1930 Gaveanmeldelse (Holstebro Amtsstue), ved gårdejer Niels Øster Jørgensen, dateret 13.03.1930
49 07 05  

16. marts 1930 1930: Prædiken til 2 S. i Fasten 16.03.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
23. marts 1930 1930: Prædiken til 3 S. i Fasten 23.03.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
30. marts 1930 1930: Prædiken til Midfaste 30.03.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
6. april 1930 1930: Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag 06.04.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
13. april 1930 1930: Prædiken til Palmesøndag 13.04.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
17. april 1930 1930: Prædiken til Skærtorsdag 17.04.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
18. april 1930 1930: Prædiken til Langfredag 18.04.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
20. april 1930 1930: Prædiken til Paaskedag 20.04.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
21. april 1930 1930: Prædiken til II Paaskedag 21.04.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
27. april 1930 1930: Prædiken til 1. S. e. Paaske 27.04.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
4. maj 1930 1930: Prædiken til 2. S. e. Paaske 04.05.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
11. maj 1930 1930: Prædiken til 3. S. e. Paaske 11.05.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
18. maj 1930 1930: Prædiken til 4. S. e. Paaske 18.05.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
8. juni 1930 1930: Prædiken til Pinsedag 08.06.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
9. juni 1930 1930: Prædiken til II Pinsedag 09.06.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
17. juli 1930 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 17.07.1930
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
20. juli 1930 1930: Prædiken til 5. S. e. Trinitatis 20.07.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
27. juli 1930 1930: Prædiken til 6. S. e. Trinitatis 27.07.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
2. august 1930 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 02.08.1930
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
17. august 1930 1930: Prædiken til 9. S. e. Trinitatis 17.08.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
28. august 1930 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 28.08.1930
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
31. august 1930 1930: Prædiken til 10. eller 11. S. e. Trinitatis 24.08.1930 eller 31.08.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
3. september 1930 Brev fra Oscar Geismar 03.09.1930
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
7. september 1930 1930: Prædiken til 12. S. e. Trinitatis 07.09.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
17. september 1930 Dåbsattest Elise Marie Jørgensen (Lise Munk), dateret 17.09.1930
79 11 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
26. september 1930 1930: Høstmøde 26.09.1930
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
7. november 1930 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 07.11.1930
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
14. november 1930 Brev til Marie Munk fra Dr. med. von Harten, København, 14.11.1930
107 13 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
23. november 1930 1930: Prædiken til 23. S. e. Trinitatis 23.11.1930
21 08 02 Link her – klik
(10 digi. dok)
30. november 1930 1930: Prædiken til 1. S. i Advent 30.11.1930
21 08 02 Link her – klik
(10 digi. dok)
7. december 1930 1930: Prædiken til 2. S. i Advent 07.12.1930
21 08 02 Link her – klik
(10 digi. dok)
14. december 1930 1930: Prædiken til 3. S. i Advent 14.12.1930
21 08 02 Link her – klik
(10 digi. dok)
28. december 1930 1930: Prædiken til II Juledag og Julesøndag 26.12.1930 og 28.12.1930
21 08 02 Link her – klik
(10 digi. dok)
 1930 1930-1931: Prædikener
21 08 02 Link her – klik
(10 digi. dok)
 1930 1930: Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.
26 14 01 Link her – klik
(38 digi. dok)
1. januar 1931 1931: Prædiken til Nytaar 01.01.1931
21 08 02 Link her – klik
(10 digi. dok)
5. januar 1931 Helligtrekongersaften 05.01.1931
12 13 01  

22. februar 1931 1931: Prædiken til 1. S. i Fasten 22.02.1931
21 08 02 Link her – klik
(10 digi. dok)
5. marts 1931 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 05.03.1931
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
3. april 1931 1931: Prædiken til Langfredag 03.04.1931
21 08 02 Link her – klik
(10 digi. dok)
12. maj 1931 Postkort til Anna Pedersen 12.05.1931
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
6. juni 1931 Brev fra Christian Karmark 06.06.1931
75 01 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
8. juni 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 08.06.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
10. juni 1931 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 10.06.1931
95 01 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
12. juni 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 12.06.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
24. juni 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 24.06.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
29. juni 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 29.06.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
31. juni 1931 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 31.06.1931
95 01 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
3. juli 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 03.07.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
18. juli 1931 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 18.07.1931
95 01 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
21. juli 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 21.07.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
22. juli 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 22.07.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
7. august 1931 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 07.08.1931
95 01 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
10. august 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 10.08.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
12. august 1931 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 12.08.1931
95 01 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
13. august 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 13.08.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
13. august 1931 Brev fra Vibeke Aastrup til Lise Munk 13.08.1931
01 02 07  

24. september 1931 Brevkort til Anna Pedersen 24.09.1931
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
11. oktober 1931 Brev fra Christian Karmark 11.10.1931
75 01 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
12. oktober 1931 Brev fra Oscar Geismar 12.10.1931
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
15. oktober 1931 Tom kuvert afsender Garde 15.10.1931
57 11 11 Link her – klik
(4 digi. dok)
22. oktober 1931 Postkort fra Povel Høy Blicher Winther (Thorshavn) 22.10.1931
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
3. november 1931 Kontraktbrev Nationalteatret, Oslo, på "Cant" 03.11.1931
94 08 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
7. november 1931 Brev til lektor F. Paludan-Müller 07.11.1931
57 11 06  

7. november 1931 Postkort til Anna Pedersen 07.11.1931
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
10. november 1931 Brev fra Nikoline Wested 10.11.1931
07 04 03  

10. november 1931 Brev til Marie Munk fra Dr. med. von Harten, København, 10.11.1931
107 13 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
12. november 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 12.11.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
14. november 1931 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 14.11.1931
95 01 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
21. november 1931 Brev fra Sophie Winther 21.11.1931
01 03 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
21. november 1931 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 21.11.1931
95 01 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
21. november 1931 Postkort til Anna Pedersen 21.11.1931
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
23. november 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 23.11.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
26. november 1931 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 26.11.1931
95 01 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
2. december 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 02.12.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
10. december 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 10.12.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
14. december 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 14.12.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
15. december 1931 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 15.12.1931
95 01 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
23. december 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 23.12.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
27. december 1931 Brev fra J.H. Andersen til Jyllands-Posten 27.12.1931
95 06 03 Link her – klik
(5 digi. dok)
28. december 1931 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 28.12.1931
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
december 1931 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten jul 1931
95 01 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
 1931 Definition af begrebet "Cant"
18 01 01  

11. januar 1932 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 11.01.1932
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
25. januar 1932 Brev fra Christian Karmark 25.01.1932
75 01 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
5. februar 1932 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 05.02.1932
95 01 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
11. februar 1932 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 11.02.1932
45 14 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
16. februar 1932 Brev fra Gerda Heilmann til Jyllands-Posten 16.02.1932
95 06 03 Link her – klik
(5 digi. dok)
16. februar 1932 Brev fra "gammel Holder af J.P" til Jyllands-Posten 16.02.1932
95 06 03 Link her – klik
(5 digi. dok)
2. april 1932 Brev fra sagfører J. Ditlevsen, Rødby 02.04.1932
38 13 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
26. april 1932 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 26.04.1932
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
10. maj 1932 Brev fra Ingrid Smit 10.05.1932
32 01 04  

23. maj 1932 Brev fra ? til Jyllands-Posten 23.05.1932
95 06 03 Link her – klik
(5 digi. dok)
28. juni 1932 Breve fra Carl Th. Dreyer 22.06.1932 og 28.06.1932
08 14 01  

21. juli 1932 Brev fra sagfører J. Ditlevsen, Rødby 21.07.1932
38 13 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
10. august 1932 Brev fra sagfører J. Ditlevsen, Rødby 10.08.1932
38 13 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
30. august 1932 Brev fra Peter de Hemmer Gudme 30.08.1932
51 06 01  

31. august 1932 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 31.08.1932
95 01 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
9. september 1932 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 09.09.1932
45 14 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
10. september 1932 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 10.09.1932
95 01 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
13. september 1932 Brev fra Clara Winther 13.09.1932
01 03 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
13. september 1932 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 13.09.1932
45 14 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
14. september 1932 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 14.09.1932
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
14. september 1932 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 14.09.1932
95 01 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
20. september 1932 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 20.09.1932
45 14 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
21. september 1932 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 21.09.1932
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
23. september 1932 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 23.09.1932
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
26. september 1932 Brev fra Clara Winther 26.09.1932
01 03 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
26. september 1932 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 26.09.1932
45 14 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
1. oktober 1932 Brev fra Oscar Geismar 01.10.1932
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
5. oktober 1932 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 05.10.1932
45 14 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
6. oktober 1932 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 06.10.1932
95 01 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
7. oktober 1932 Brev fra Clara Winther 07.10.1932
01 03 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
15. oktober 1932 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 15.10.1932
95 01 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
20. oktober 1932 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 20.10.1932
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
23. oktober 1932 Brev fra H.M. Sørensen 23.10.1932
79 06 02 Link her – klik
(6 digi. dok)
24. oktober 1932 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 24.10.1932
45 14 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
26. oktober 1932 Brev fra Peter Eduard Christensen Gadeberg 26.10.1932
105 02 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
19. november 1932 Postkort fra Clara Winther til Frk. Pedersen, Larslejstræde 19.11.1932
01 03 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
9. december 1932 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 09.12.1932
95 01 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
12. december 1932 Brev fra Povel Høy Blicher Winther 12.12.1932
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
20. december 1932 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 20.12.1932
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
december 1932 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten jul 1932
95 01 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
 1932 Korrespondance angående pengeoverførsel. 1932
107 16 04  

 1932 Opgørelse for honorar til Kaj Munk i perioden 1931 til 1932
95 05 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1932 To veksler februar 1932 og maj 1932
107 16 03  

6. januar 1933 Brev fra Olaf Winther 06.01.1933
01 03 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
17. februar 1933 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 17.02.1933
45 14 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
21. februar 1933 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 21.02.1933
95 01 03 Link her – klik
(6 digi. dok)
24. februar 1933 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 24.02.1933
45 14 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
3. marts 1933 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 03.03.1933
95 01 03 Link her – klik
(6 digi. dok)
24. marts 1933 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 24.03.1933
45 14 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
29. marts 1933 Brev fra K.K. til "Hr. Hendriksen" 29.03.1933
32 01 02  

6. april 1933 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 06.04.1933
95 01 03 Link her – klik
(6 digi. dok)
9. april 1933 Brev fra Poul Wilde til Jyllands-Posten 09.04.1933
95 06 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
18. april 1933 Brev om Poul Wildes artikler fra Jyllands-Posten til Kaj Munk 18.04.1933
95 06 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
24. april 1933 Brev til Kaj Munk 24.04.1933
75 09 05 Link her – klik
(2 digi. dok)
10. maj 1933 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 10.05.1933
45 14 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
16. maj 1933 Brev fra Fred Koester 16.05.1933
45 17 04  

16. maj 1933 Brev til Fred Koester 16.05.1933
78 02 01  

17. maj 1933 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 17.05.1933
75 09 05 Link her – klik
(2 digi. dok)
28. august 1933 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 28.08.1933
95 01 03 Link her – klik
(6 digi. dok)
1. september 1933 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 01.09.1933
45 14 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
2. september 1933 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 02.09.1933
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
6. september 1933 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 06.09.1933
95 01 03 Link her – klik
(6 digi. dok)
9. september 1933 Brev fra Olaf Winther 09.09.1933
01 03 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
12. september 1933 Årsopgørelse fra Jyllands-Posten for artikler i perioden 01.09.32-31.08.1933. Med brev 12.09.1933
45 14 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
12. september 1933 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 12.09.1933
45 14 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
19. september 1933 Postkort fra Povel Høy Blicher Winther 19.09.1933
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
9. november 1933 Brev fra Worsøe-Andersen, Jyllands-Posten 09.11.1933
45 14 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
25. november 1933 Breve fra Hans Bendix til Kaj Munk 21.11.1933 og 25.11.1933
53 05 02  

29. november 1933 Brev fra Vagn Böye, Köln 29.11.1933
32 14 03  

30. november 1933 Brev fra Undervisningsminister Borgbjerg 30.11.1933
01 02 01  

2. december 1933 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 02.12.1933
95 01 03 Link her – klik
(6 digi. dok)
7. december 1933 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 07.12.1933
45 14 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
8. december 1933 Brev fra Eric J.B. Prior 08.12.1933
32 01 01  

21. december 1933 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 21.12.1933
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
 1933 Brev fra Povel Høy Blicher Winther, nytår 1933
01 04 01 Link her – klik
(30 digi. dok)
 1933 Julekort fra H.M. Sørensen 1933
79 06 02 Link her – klik
(6 digi. dok)
 1933 Kong Saul I, 1933
20 09 02  

 1933 Kong Saul II, 1933
20 09 03  

 1933 "Stjernenat uden for Sauls Gaard", 1933
20 09 04  

 1933 Saul I, 1933
20 09 05  

 1933 Saul III, 1933
20 09 01  

18. januar 1934 Brev fra Sophie Winther 18.01.1934
01 03 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
26. januar 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 26.01.1934
45 15 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
29. januar 1934 Brev fra Sophie Winther 29.01.1934
01 03 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
30. januar 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 30.01.1934
45 15 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
30. januar 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 30.01.1934
95 01 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
januar 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten nytår 1934
95 01 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
6. februar 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 06.02.1934
45 15 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
10. februar 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 10.02.1934
95 01 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
12. februar 1934 Brev fra Niels Skytte 12.02.1934
54 06 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
14. februar 1934 Brev fra Folke Trier Hansen 14.02.1934
39 20 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
17. februar 1934 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 17.02.1934
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
26. februar 1934 Brev til Marie og Peter Munk fra Jens Pedersen, 26.02.1934
107 04 01  

27. februar 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 27.02.1934
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
februar 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten, formentlig februar 1934
95 02 03 Link her – klik
(11 digi. dok)
februar 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten, formentlig februar 1934
95 02 03 Link her – klik
(11 digi. dok)
2. marts 1934 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 02.03.1934
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
16. marts 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 16.03.1934
95 01 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
19. marts 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 19.03.1934
45 15 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
19. marts 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten (gennemslag) 19.03.1934
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
25. marts 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 25.03.1934
95 01 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
3. maj 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 03.05.1934
45 15 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
7. maj 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 07.05.1934
95 01 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
8. maj 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 08.05.1934
45 15 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
30. maj 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 30.05.1934
95 01 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
1. juni 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 01.06.1934
45 15 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
3. juni 1934 Brev fra Sophie Winther 03.06.1934
01 03 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
4. juni 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 04.06.1934
95 01 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
30. juli 1934 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 30.07.1934
95 01 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
31. juli 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 31.07.1934
45 15 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
28. september 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 28.09.1934
45 15 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
2. oktober 1934 Brev fra Sophie Winther 02.10.1934
01 03 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
6. november 1934 Brev fra Kaj Munk til Dr. Jens Gram ved Kolding Sygehus 06.11.1934
01 05 05  

9. november 1934 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 09.11.1934
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
21. december 1934 Julekort fra Sophie Winther 21.12.1934
01 03 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
22. december 1934 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 22.12.1934
45 15 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
16. februar 1935 Artikel til Jyllands-Posten af Axel Schou ("Fannerup Karlene") dateret 16.02.1935
45 17 06 Link her – klik
(2 digi. dok)
19. februar 1935 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 19.02.1935
95 02 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
21. februar 1935 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 21.02.1935
45 15 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
22. februar 1935 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 22.02.1935
95 02 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
24. februar 1935 Avisartikel "Er det nødvendigt? Nævnetingets dom over karlene fra Fannerup", i afskrift, 24.02.1935
45 17 06 Link her – klik
(2 digi. dok)
9. april 1935 "Aldrig spørge om det nytter" 09.04.1935
   
13. april 1935 Brev fra Oscar Geismar 13.04.1935
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
12. maj 1935 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 12.05.1935
95 02 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
12. maj 1935 Postkort til Anna Pedersen 12.05.1935
14 05 01 Link her – klik
(18 digi. dok)
15. maj 1935 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 15.05.1935
45 15 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
21. maj 1935 Brev fra "gamle ven og Skolekammerat" 21.05.1935
57 11 05  

25. maj 1935 Brev fra pastor Poul Schülein, Løgumkloster 25.05.1935
105 01 02 Link her – klik
(2 digi. dok)
3. juni 1935 Brev fra Sophie Winther 03.06.1935
01 03 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
5. juli 1935 Brev fra Sophie Winther 05.07.1935
01 03 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
4. august 1935 Brev fra Eigil Steinmetz 04.08.1935
105 02 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
23. august 1935 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 23.08.1935
45 15 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
5. september 1935 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 05.09.1935
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
20. september 1935 Brev fra Ernst Christiansen, Flensborg Avis 20.09.1935
53 02 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
21. september 1935 Brev fra Ernst Christiansen, Flensborg Avis 21.09.1935
53 02 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
10. oktober 1935 Brev fra Emilie Bekker 10.10.1935
86 13 06  

19. oktober 1935 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 19.10.1935
45 15 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
21. oktober 1935 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 21.10.1935
95 02 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
22. oktober 1935 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 22.10.1935
45 17 01  

5. november 1935 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 05.11.1935
95 02 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
9. november 1935 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 09.11.1935
45 15 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
23. december 1935 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 23.12.1935
45 15 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
25. december 1935 To Mand frem for en Enke 25.12.1935
21 02 01  

december 1935 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten jul 1935
95 02 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
 1935 "Det bedste ved Julen", 1935
20 02 01  

 1935 "Rødt Lys" ("Det, der ikke er raaddent"), 1935
74 13 02  

6. januar 1936 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 06.01.1936
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
18. januar 1936 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 18.01.1936
45 15 03 Link her – klik
(7 digi. dok)
30. januar 1936 Brev fra Valdemar Rørdam 30.01.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
6. februar 1936 "Gud og Paragrafferne", dagbogsnotater 01.01.1936 til 06.02.1936
42 06 01  

10. februar 1936 Brev fra Erich Vogeler 10.02.1936
32 14 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
18. februar 1936 Brev til Lise Munk 18.02.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
21. februar 1936 Brev fra Valdemar Rørdam 21.02.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
23. februar 1936 Brev fra Eigil Steinmetz 23.02.1936
32 24 05  

23. februar 1936 Hvorledes med Skuespillet? 23.02.1936
80 01 01  

25. februar 1936 Brev fra J.C. Normann, Teater- og Varieté Censuren, København 25.02.1936
94 08 03  

25. februar 1936 Kontrakt, Det norske Teatret, Oslo, "Sejren" 25.02.1936
94 08 02 Link her – klik
(2 digi. dok)
0. marts 1936 Maskinskrevet manuskript af "Sejren", dateret marts 1936
95 04 01  

3. marts 1936 Brev til Poul Reumert 03.03.1936
28 05 08  

7. marts 1936 Brev fra Knud Rassow 07.03.1936
45 07 01  

7. marts 1936 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 07.03.1936
45 15 03 Link her – klik
(7 digi. dok)
11. marts 1936 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 11.03.1936
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
13. marts 1936 Brev fra justitsminister Karl Kristian Steincke 13.03.1936
75 07 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
13. marts 1936 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 13.03.1936
45 15 03 Link her – klik
(7 digi. dok)
17. marts 1936 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 17.03.1936
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
22. marts 1936 Brev til Hans Brix 22.03.1936
55 06 07 Link her – klik
(4 digi. dok)
24. marts 1936 Invitation til Kaj Munks oplæsning af "Sejren" og artikel herom 24.03.1936
35 25 06  

30. marts 1936 Brev til Lise Munk 30.03.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
30. marts 1936 Brev til Marie og Peter Munk 30.03.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
1. april 1936 Telegram fra Lise Munk 01.04.1936
20 05 02 Link her – klik
(6 digi. dok)
5. april 1936 Telegram fra Lise Munk 05.04.1936
20 05 02 Link her – klik
(6 digi. dok)
5. april 1936 Telegram fra Paul Fejos 05.04.1936
82 10 02  

6. april 1936 Avisartikel: "Kaj Munks 'Sejren' tegner til at blive en Publikums-Sukces", Berlingske Tidende, formentlig 06.04.1936
20 05 04 Link her – klik
(2 digi. dok)
6. april 1936 Forårsdigt af Kaj Munk 06.04.1936
20 05 04 Link her – klik
(2 digi. dok)
7. april 1936 Brev fra Valdemar Rørdam 07.04.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
13. april 1936 Brev fra Valdemar Rørdam 13.04.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
16. april 1936 Brev fra Gerda Christophersen 16.04.1936
33 16 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
22. april 1936 Brev fra Gerda Christophersen 22.04.1936
33 16 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
26. april 1936 Brev til Lise Munk 26.04.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
28. april 1936 Brev til Lise Munk 28.04.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
29. april 1936 Brev fra Gerda Christophersen 29.04.1936
33 16 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
29. april 1936 Brev fra Signe Thomsen Tarpgaard 29.04.1936
32 01 03  

29. april 1936 Brev til Lise Munk 29.04.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
2. maj 1936 Brev til Lise Munk 02.05.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
4. maj 1936 Brev fra Gerda Christophersen 04.05.1936
33 16 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
6. maj 1936 Brev fra Oscar Geismar 06.05.1936
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
12. maj 1936 Brev til Lise Munk 12.05.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
21. maj 1936 Brev til Lise Munk 21.05.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
25. maj 1936 Abild Landbohjem. Vedtægter for "Fadderskabsforeningen for Abild Sogn" 25.05.1936
39 19 02 Link her – klik
(4 digi. dok)
27. maj 1936 Brev fra Gerda Christophersen 27.05.1936
33 16 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
15. juni 1936 Abild Landbohjem. Indbydelse fra Abild Sogns "Danske Samfund" til genforeningsfesten i Abild 15.06.1936
39 19 02 Link her – klik
(4 digi. dok)
20. juni 1936 Brev fra Jyllands-Posten til Emil Nielsen 20.06.1936
95 06 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
7. juli 1936 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten (gennemslag) 07.07.1936
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
10. juli 1936 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 10.07.1936
95 02 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
11. juli 1936 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 11.07.1936
45 15 03 Link her – klik
(7 digi. dok)
20. juli 1936 Brev fra Gerda Christophersen 20.07.1936
33 16 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
20. juli 1936 Brev fra K. Philippa Large 20.07.1936
82 10 01  

5. august 1936 Postkort til Lise Munk 05.08.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
20. august 1936 Brev fra Valdemar Rørdam 20.08.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
5. september 1936 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 05.09.1936
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
15. september 1936 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 15.09.1936
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
30. september 1936 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 30.09.1936
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
15. oktober 1936 Brev fra Valdemar Rørdam 15.10.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
16. oktober 1936 Brev fra Valdemar Rørdam 16.10.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
23. oktober 1936 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 23.10.1936
45 15 03 Link her – klik
(7 digi. dok)
24. oktober 1936 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 24.10.1936
95 02 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
28. oktober 1936 Brevkort til Lise Munk 28.10.1936
47 03 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
5. november 1936 Brev fra Valdemar Rørdam 05.11.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
8. november 1936 Brev fra Valdemar Rørdam 08.11.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
30. november 1936 Brev fra Valdemar Rørdam 30.11.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
15. december 1936 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 15.12.1936
45 15 03 Link her – klik
(7 digi. dok)
17. december 1936 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 17.12.1936
45 15 03 Link her – klik
(7 digi. dok)
december 1936 Brev fra Valdemar Rørdam xx.12.1936
35 14 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
december 1936 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten jul 1936
95 02 01 Link her – klik
(9 digi. dok)
 1936 Breve fra Arne Sørensen til Kaj Munk I, 1936
37 07 01  

 1936 Brev til direktør Thorkild Larsen, Folketeatret, udateret men kan være sent i 1936
55 06 07 Link her – klik
(4 digi. dok)
 1936 Replikker til ny slutning på skuespillet "Sejren", formentlig 1936
55 06 07 Link her – klik
(4 digi. dok)
3. januar 1937 En Helligtrekongersaften-Sang af Kaj Munk, Nationaltidende 03.01.1937
12 13 03  

6. januar 1937 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 06.01.1937
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
28. februar 1937 Brev fra Sven Gundel 28.02.1937
45 17 03 Link her – klik
(5 digi. dok)
9. marts 1937 Brev fra Marie Lucie Plesner 09.03.1937
01 02 05  

5. april 1937 Brev fra H.M. Sørensen 05.04.1937
79 06 02 Link her – klik
(6 digi. dok)
20. april 1937 Brev fra H.M. Sørensen 20.04.1937
79 06 02 Link her – klik
(6 digi. dok)
26. maj 1937 Brev fra Thorvald Larsen 26.05.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
27. maj 1937 Brev fra Thorvald Larsen 27.05.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
29. maj 1937 Brev fra Thorvald Larsen 29.05.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
2. juni 1937 Brev fra Thorvald Larsen 02.06.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
5. juni 1937 Brev fra Thorvald Larsen 05.06.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
7. juni 1937 Brev fra Thorvald Larsen 07.06.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
18. juni 1937 Slutningen i "Sejren" søgt forklaret, bagside på brev fra ugebladet "Ude og Hjemme" 18.06.1937
55 06 07 Link her – klik
(4 digi. dok)
25. juni 1937 Brev og opgørelse fra Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, samt Kaj Munks svarbrev, begge dateret 25.06.1937
28 04 03  

3. juli 1937 Brev fra Thorvald Larsen 03.07.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
5. juli 1937 Brev fra Thorvald Larsen 05.07.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
12. juli 1937 Brev fra Thorvald Larsen 12.07.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
12. juli 1937 Kontrakt Folketheatret København v./ Thorvald Larsen, på "Sejren" 12.07.1937
94 08 04 Link her – klik
(7 digi. dok)
27. juli 1937 Brev fra Thorvald Larsen 27.07.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
1. august 1937 Brev fra Thorvald Larsen 01.08.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
6. august 1937 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 06.08.1937
45 15 04 Link her – klik
(6 digi. dok)
10. august 1937 Brev fra Thorvald Larsen 10.08.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
10. august 1937 Brev fra Thorvald Larsen til forfatteren Otto Rung 10.08.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
12. august 1937 Brev fra Erich Vogeler 12.08.1937
32 14 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
17. august 1937 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 17.08.1937
95 02 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
20. august 1937 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 20.08.1937
45 15 04 Link her – klik
(6 digi. dok)
20. august 1937 Brevkort fra Hans Rasmussen til Jyllands-Posten 20.08.1937
95 06 03 Link her – klik
(5 digi. dok)
22. august 1937 Brev fra Thorvald Larsen 22.08.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
23. august 1937 Brev fra Poul Meyer til Jyllands-Posten 23.08.1937
95 06 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
24. august 1937 Brev fra Thorvald Larsen 24.08.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
25. august 1937 Brev fra Henry Nielsen til Jyllands-Posten 25.08.1937
95 06 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
25. august 1937 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 25.08.1937
45 15 04 Link her – klik
(6 digi. dok)
26. august 1937 Brev fra Jyllands-Posten til Poul Meyer 26.08.1937
95 06 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
31. august 1937 Brev fra H.M. Sørensen til Jyllands-Posten 31.08.1937
95 06 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
2. september 1937 Brev fra Thorvald Larsen 02.09.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
3. september 1937 Brev fra Henry Nielsen til Jyllands-Posten 03.09.1937
95 06 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
3. september 1937 Brev fra Jyllands-Posten til H.M. Sørensen 03.09.1937
95 06 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
4. september 1937 Brev fra Jyllands-Posten til Henry Nielsen 04.09.1937
95 06 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
5. september 1937 Brev fra Thorvald Larsen 05.09.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
10. september 1937 Brev fra Thorvald Larsen 10.09.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
12. september 1937 Brev fra Anna Borg til Gerda Christophersen 12.09.1937
19 19 01  

12. september 1937 Brev fra Gerda Christophersen 12.09.1937
33 16 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
14. september 1937 Brev fra Gerda Christophersen 14.09.1937
33 16 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
20. september 1937 Brev fra Thorvald Larsen 20.09.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
8. oktober 1937 Brev fra Sven Gundel 08.10.1937
45 17 03 Link her – klik
(5 digi. dok)
9. oktober 1937 Brev fra Julius Moritzen til Svend Gade, Det kgl. Teater 09.10.1937
32 01 05 Link her – klik
(3 digi. dok)
27. oktober 1937 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 27.10.1937
45 15 04 Link her – klik
(6 digi. dok)
28. oktober 1937 Brev fra Sven Gundel 28.10.1937
45 17 03 Link her – klik
(5 digi. dok)
1. november 1937 Kontraktbrev Nationalteatret, Oslo, på "Kærlighed" 01.11.1937
94 08 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
3. november 1937 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 03.11.1937
45 15 04 Link her – klik
(6 digi. dok)
5. november 1937 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 05.11.1937
95 02 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
11. november 1937 Brev fra Sven Gundel 11.11.1937
45 17 03 Link her – klik
(5 digi. dok)
12. november 1937 Brev fra H.M. Sørensen 12.11.1937
79 06 02 Link her – klik
(6 digi. dok)
13. november 1937 Indbydelse til festforestilling, Betty Nansen Teatret, 13.11.1937
28 04 02  

14. november 1937 Brev fra Sven Gundel 14.11.1937
45 17 03 Link her – klik
(5 digi. dok)
16. november 1937 Brev fra I.S. Richter 16.11.1937
32 01 06  

27. november 1937 Brev fra Berlingske Tidende (L. Nielsen) 27.11.1937
45 11 03  

29. november 1937 Brev fra Thorvald Larsen 29.11.1937
74 03 03 Link her – klik
(20 digi. dok)
31. november 1937 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 31.11.1937
95 02 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
2. december 1937 Brev fra Julius Moritzen 02.12.1937
32 01 05 Link her – klik
(3 digi. dok)
11. december 1937 Brev fra Folke Trier Hansen 11.12.1937
39 20 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
23. december 1937 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 23.12.1937
45 15 04 Link her – klik
(6 digi. dok)
31. december 1937 Brev fra Gerda Christophersen 31.12.1937
33 16 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
 1937 "Opstandelsens fest er Paasken", formentlig 1936 eller 1937
20 02 03  

 1937 "Selvtægt", 1937
20 12 01  

3. januar 1938 Brev fra Bjerregaard, Jyllands-Posten 03.01.1938
45 15 05 Link her – klik
(3 digi. dok)
5. januar 1938 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 05.01.1938
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
6. januar 1938 Brev fra H.H. Siegumfeldt 06.01.1938
56 13 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
10. januar 1938 1938: Prædiken til 1. Søndag efter Hellig tre Konger: 5000 hørte Kaj Munk i Aarhus Domkirke. Jyllands-Posten 10.01.1938
   
13. januar 1938 Brev fra Andreas Møller, Det Kgl. Teater, 13.01.1938
22 01 07  

16. januar 1938 Brev fra Snefoged Thomas B. Thomsen 16.01.1938
56 13 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
17. januar 1938 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 17.01.1938
38 06 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
18. januar 1938 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 18.01.1938
104 06 01  

18. januar 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra Sophie Christensen, Sokkehavegård, Arninge, Lolland, 18.01.1938
107 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
20. januar 1938 Tom konvolut, til Hr. Rentier Peder Munk, Ulfborg, Jylland, 20.01.1938
107 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
24. januar 1938 Han sidder ved Smeltediglen - manuskript afsluttet dateret Berlin 24.01.1938
26 07 01  

25. januar 1938 Brev fra Ernst Christiansen, Flensborg Avis 25.01.1938
53 02 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
4. februar 1938 Brev fra H.H. Siegumfeldt 04.02.1938
56 13 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
14. februar 1938 Brev til Anna Pedersen 14.02.1938
18 11 02  

15. februar 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra Anna Hansen, Opager Brugsforening, 15.02.1938
107 08 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
16. februar 1938 Brev til Marie Munk fra Johanne Munk, genbo i Opager, 16.02.1938
107 06 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
18. februar 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra Johanne og Axel Pedersen, Vester Skørringe, Lolland, 18.02.1938
107 12 01 Link her – klik
(5 digi. dok)
28. februar 1938 Kontrakt, Det norske Teatret, Oslo, "Han sidder ved Smeltediglen" d. 28.02.1938
94 08 02 Link her – klik
(2 digi. dok)
11. marts 1938 Brev fra Ernst Christiansen, Flensborg Avis 11.03.1938
53 02 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
11. marts 1938 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 11.03.1938
38 06 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
16. marts 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 16.03.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
18. marts 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 18.03.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
7. april 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 07.04.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
16. april 1938 Brev fra Kristine og Hans Andreasen 16.04.1938
39 19 03  

16. april 1938 Forkøbsret Folketheatret København v./ Thorvald Larsen, på "Pilatus" 16.04.1938
94 08 04 Link her – klik
(7 digi. dok)
16. april 1938 Kontrakt Folketheatret København v./ Thorvald Larsen, på "Han sidder ved Smeltediglen" 16.04.1938
94 08 04 Link her – klik
(7 digi. dok)
16. april 1938 Kontrakt Folketheatret København v./ Thorvald Larsen, på "The Masque of Kings" 16.04.1938
94 08 04 Link her – klik
(7 digi. dok)
18. april 1938 Brev fra læge Johannes Friborg, Frihedsminde pr Ryde, Lolland. 18.04.1938
107 14 07  

26. april 1938 Brev fra Albert Sand 26.04.1938
32 01 07  

27. april 1938 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 27.04.1938
104 04 02  

april 1938 Postkort til Marie og Peter Munk fra Anna Hansen, Opager Brugsforening, formentlig påske april 1938
107 08 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
4. maj 1938 Regning Fødselsanstalten i Jylland, Aarhus 04.05.1938
49 07 03  

5. maj 1938 Brev fra Arnold Busck til Kaj Munk ang. manuskript fra Arne Sørensen 05.05.1938
35 22 01  

13. maj 1938 Brev fra J.L. Jakobsen, Snejbjerg, 13.05.1938
105 05 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
17. maj 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 17.05.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
10. juni 1938 Telegram fra Arne Sørensen til Kaj Munk 10.06.1938
   
13. juni 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 13.06.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
15. juni 1938 Digt: "Jeg takker dig, min Frelsermand". 15.06.1938
107 15 01  

22. juni 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra Sophie Christensen, Sokkehavegård, Arninge, Lolland, 22.06.1938
107 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
23. juni 1938 Brev fra Thorvald Larsen 23.06.1938
74 03 02  

28. juni 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra Johanne og Axel Pedersen, Vester Skørringe, Lolland, 28.06.1938
107 12 01 Link her – klik
(5 digi. dok)
5. juli 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra Johanne og Axel Pedersen, Vester Skørringe, Lolland, 05.07.1938
107 12 01 Link her – klik
(5 digi. dok)
5. juli 1938 Brev til Peter Munk fra Jørgen Christensen, Sokkehavegård, Arninge, 05.07.1938
107 09 02  

10. juli 1938 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 10.07.1938
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
11. juli 1938 Brev fra Christian Karmark 11.07.1938
75 01 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
12. juli 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 12.07.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
16. juli 1938 Brev fra Christian Karmark 16.07.1938
75 01 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
21. juli 1938 "Paulus og Smeden Alexander", 21.07.1938
26 12 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
22. juli 1938 Brev fra Hans Pedersen 22.07.1938
86 13 03  

22. juli 1938 Brev fra Johannes Friborg 22.07.1938
105 01 01  

10. august 1938 Brev fra Christian Karmark 10.08.1938
75 01 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
10. august 1938 Brev fra Ilse Meyer-Lüne, Lerchenfeld 10.08.1938
32 14 02  

13. august 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra svigerdatteren Lise Munk, Vedersø Præstegård 13.08.1938
107 01 06  

14. august 1938 Brev fra Jørgen Christensen, Sokkehavegård, Arninge, Lolland. 14.08.1938
107 14 08  

15. august 1938 Anbefaling af frk. Kaja Krag fra organist Oscar Ringberg, Maribo - 15.08.1938
50 18 04 Link her – klik
(3 digi. dok)
17. august 1938 Anbefaling af frk. Kaja Krag fra læge H. Bartholdy Møller, Maribo - 17.08.1938
50 18 04 Link her – klik
(3 digi. dok)
23. august 1938 Brev fra Betty Petersen 23.08.1938
01 02 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
2. september 1938 Brev fra H. Jonassen 02.09.1938
105 02 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
2. september 1938 Brev fra justitsminister Karl Kristian Steincke 02.09.1938
75 07 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
3. september 1938 Anbefaling af frk. Kaja Krag fra Ida Holck, Maribo - 03.09.1938
50 18 04 Link her – klik
(3 digi. dok)
6. september 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 06.09.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
15. september 1938 Brev fra Betty Petersen 15.09.1938
01 02 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
19. september 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 19.09.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
23. september 1938 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 23.09.1938
51 02 01  

1. oktober 1938 Brev fra Julius Moritzen 01.10.1938
32 01 05 Link her – klik
(3 digi. dok)
4. oktober 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 04.10.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
15. oktober 1938 Abild Landbohjem. Hæfte (15 s.) "Femte Aar i Abild", "1937-38", Karen og Folke Trier Hansen 15.10.1938
39 19 02 Link her – klik
(4 digi. dok)
21. oktober 1938 Indvielseshøjtideligheden ved Maribo Gymnasium 21.10.1938
18 08 01  

22. oktober 1938 Brev fra Betty Petersen 22.10.1938
01 02 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
25. oktober 1938 Brev fra Grete Reinholdt-Jacobsen 25.10.1938
104 08 02  

25. oktober 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra Hanne og Morten Rasmussen, genboer i Opager, 25.10.1938
107 07 01 Link her – klik
(4 digi. dok)
26. oktober 1938 Brev til Marie Munk fra Johanne Munk, genbo i Opager, 26.10.1938
107 06 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
27. oktober 1938 Brevkort til Marie Munk fra Margrethe Vøls, Opager, 27.10.1938
107 10 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
27. oktober 1938 Brev til Marie Munk fra Anna Hansen, Opager Brugsforening, 27.10.1938
107 08 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
27. oktober 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra Sophie Christensen, Sokkehavegård, Arninge, Lolland, 27.10.1938
107 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
27. oktober 1938 Fødselsdagskort til Marie Munk fra karetmager Jens Hansens hustru Alma Hansen, 27.10.1938
107 04 02 Link her – klik
(2 digi. dok)
28. oktober 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 28.10.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
30. oktober 1938 Brev til Grete Reinholdt Jacobsen 30.10.1938
102 07 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
3. november 1938 Brev fra Betty Petersen 03.11.1938
01 02 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
13. november 1938 Avisartikel af Alma Louise Olsen: "The Literary Scene In Scandinavia", New York Times Book Review, 13.11.1938
82 10 05  

13. november 1938 Brev fra Grete Reinholdt Jacobsen 13.11.1938
102 07 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
17. november 1938 Aabent Brev til Mussolini 17.11.1938
   
18. november 1938 Brev fra Bernhard Schermeister, 18.11.1938
   
18. november 1938 Brev fra Emil Andersen-Orris 18.11.1938
73 07 03  

19. november 1938 Brev fra Agnes Hansen. 19.11.1938
107 14 09  

19. november 1938 Brev fra ”en gammel, skuffet Kollega”. 19.11.1938
107 14 10  

19. november 1938 Et brev til Marie og Peter Munk fra H. Clausen, Nakskov. 19.11.1938
107 03 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
22. november 1938 Brev fra Edda Loppenthin 22.11.1938
45 17 05  

23. november 1938 Brev fra Inga Utzon-Andersen 23.11.1938
82 10 03  

28. november 1938 Brev fra Carlo Wieth 28.11.1938
09 29 03 Link her – klik
(3 digi. dok)
29. november 1938 Brev fra Aase Ziegler 29.11.1938
09 29 05  

2. december 1938 Brev fra H. Hegelund Petersen, 02.12.1938
10 06 04  

2. december 1938 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten til Carl Håkonsson, Rønne 02.12.1938
45 15 05 Link her – klik
(3 digi. dok)
7. december 1938 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 07.12.1938
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
7. december 1938 Brev fra Karen Krag, Maribo 07.12.1938
57 10 04  

10. december 1938 Breve fra Kaj Munk til Aalborg Teater, 11.05.1938 og 10.12.1938
82 05 02  

14. december 1938 Brev fra Kai Hammerich 14.12.1938
33 11 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
18. december 1938 Brev til Kai Hammerich 18.12.1938
33 11 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
18. december 1938 Program for Julekomedien 1938 på Sorø Akademis Skole, "Han sidder ved Smeltediglen", 18.12.1938
82 01 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
19. december 1938 Brev fra Johannes Friborg 19.12.1938
101 05 04  

21. december 1938 Brev fra Johan Munk, Vejleby. 21.12.1938
107 14 11  

21. december 1938 Brev til Hans Christian Momberg-Jørgensen, 21.12.1938
106 04 01 Link her – klik
(37 digi. dok)
21. december 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra Anton, intet efternavn, 21.12.1938
107 12 02 Link her – klik
(2 digi. dok)
22. december 1938 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 22.12.1938
45 15 05 Link her – klik
(3 digi. dok)
22. december 1938 Julekort fra Bager Madsen, Vejleby Mølle. 22.12.1938
107 14 02  

22. december 1938 Julekort til Marie og Peter Munk fra Anna Hansen, Opager Brugsforening, 22.12.1938
107 08 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
22. december 1938 Julekort til Marie og Peter Munk fra Hanne og Morten Rasmussen, genboer i Opager, 22.12.1938
107 07 01 Link her – klik
(4 digi. dok)
22. december 1938 Kort til Peter Munk fra murermester Carl Vøls, Opager. 22.12.1938
107 10 02  

23. december 1938 Brev fra Calle Flygare, Arvid Englind Teaterförlag, til Poul Reumert 23.12.1938
05 04 03  

23. december 1938 Brev fra Erling Pihlkjær, Sorø Akademi, 23.12.1938
50 13 07 Link her – klik
(2 digi. dok)
23. december 1938 Julekort fra Ernst Christiansen, Flensborg Avis, 23.12.1938
53 02 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
23. december 1938 Julekort fra Esra Hansen, 23.12.1938
107 14 05 Link her – klik
(2 digi. dok)
30. december 1938 Brev fra H.H. Siegumfeldt 30.12.1938
56 13 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
31. december 1938 Brev fra Folke Trier Hansen 31.12.1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
december 1938 Brev fra Folke Trier Hansen jul 1938
39 20 02 Link her – klik
(12 digi. dok)
december 1938 Brev til Marie Munk fra Johanne Munk, genbo i Opager, xx.12.1938
107 06 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
december 1938 Julekort til Marie og Peter Munk fra Anton, intet efternavn, xx.12.1938
107 12 02 Link her – klik
(2 digi. dok)
december 1938 Julekort til Marie og Peter Munk fra Johanne og Axel Pedersen, Vester Skørringe, Lolland, xx.12.1938
107 12 01 Link her – klik
(5 digi. dok)
december 1938 Kort til Marie og Peter Munk fra Ida Wael, Døjringe, julen 1938
107 02 01  

december 1938 Kort til Marie og Peter Munk fra karetmager Jens Hansen, Vejleby. Jul 1938
107 04 02 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1938 Abild Landbohjem. Folder: "Skolen i Abild" med forord af Folke Trier Hansen, 1938
39 19 02 Link her – klik
(4 digi. dok)
 1938 Artikel af Ib Gottlieb Petersen: "Ved Genopførelsen og Genoptrykket af 'En Idealist'", formentlig 1938
02 01 03  

 1938 Breve fra Arne Sørensen til Kaj Munk II, 1938
37 07 02  

 1938 Breve fra Thorvald Larsen, I, 1938
74 04 01  

 1938 Breve fra Thorvald Larsen, II, 1938
74 01 01  

 1938 Brev fra Johanne og Axel Pedersen til Marie Munk, formentlig 1938
34 09 08 Link her – klik
(7 digi. dok)
 1938 Brev til Marie og Peter Munk fra Johanne og Axel Pedersen, Vester Skørringe, Lolland, 1938
107 12 01 Link her – klik
(5 digi. dok)
 1938 Fotos fra Sorø Akademis skoles opførelse af "Han sidder ved Smeltediglen", julen 1938
82 01 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
 1938 Hilsen fra Julius Clausen: Særtryk af artikel om "En Idealist" med små-rettelser, 1938
20 05 03  

 1938 Julekort fra Lærer Martinus Wested, Vejleby. 1938
107 14 01  

 1938 Tomme konvolutter, breve til Marie Munk fra Johanne Munk, genbo i Opager, 1938
107 06 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
 1938 Tomme konvolutter, tre stk., fra Anna Hansen, Opager Brugsforening 1938
107 08 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
 1938 Udkast til "Han sidder ved Smeltediglen", formentlig 1938
26 12 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
2. januar 1939 Brev fra Betty Petersen 02.01.1939
01 02 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
3. januar 1939 Brev fra Erling Pihlkjær, Sorø Akademi, 03.01.1939
82 01 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
9. januar 1939 Brev til Marie Munk fra Johanne Munk, genbo i Opager, 09.01.1939
107 06 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
10. januar 1939 Brev fra H.H. Siegumfeldt 10.01.1939
56 13 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
10. januar 1939 Kort til Marie og Peter Munk fra Ida Wael, Døjringe, 10.01.1939
107 02 02  

12. januar 1939 Brev fra Ib Gottlieb Petersen 12.01.1939
02 01 05 Link her – klik
(2 digi. dok)
14. januar 1939 Dåbsattest for Peder Christian Sørensen Munk (døbt 09.12.1860) dateret 14.01.1939
79 10 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
26. januar 1939 Brev fra Folke Trier Hansen 26.01.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
4. april 1939 Brev fra Folke Trier Hansen 04.04.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
4. april 1939 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 04.04.1939
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
20. april 1939 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 20.04.1939
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
27. april 1939 Forkøbsrettighed Folketheatret København v./ Thorvald Larsen, på "Pilatus" 27.04.1939
94 08 04 Link her – klik
(7 digi. dok)
27. april 1939 Kontrakt Folketheatret København v./ Thorvald Larsen, på "Puslespil" 27.04.1939
94 08 04 Link her – klik
(7 digi. dok)
12. maj 1939 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 12.05.1939
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
15. maj 1939 Brev til Marie Munk fra Sophie Christensen, Sokkehavegård, Arninge, Lolland, 15.05.1939
107 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
22. maj 1939 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 22.05.1939
45 16 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
25. maj 1939 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 25.05.1939
45 16 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
26. maj 1939 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 26.05.1939
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
31. maj 1939 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 31.05.1939
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
31. maj 1939 Brev fra tidligere lærer (underskrift svær læselig) 31.05.1939
57 11 09  

7. juni 1939 Brev fra Oscar Geismar 07.06.1939
36 22 03 Link her – klik
(12 digi. dok)
12. juni 1939 Brev fra Folke Trier Hansen 12.06.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
14. juni 1939 Opgørelser over bogsalg, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 08.06.1934 og 14.06.1939
49 07 04  

27. juni 1939 Brev fra Folke Trier Hansen 27.06.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
29. juni 1939 Brev fra Folke Trier Hansen 29.06.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
21. juli 1939 Brev fra Folke Trier Hansen 21.07.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
25. juli 1939 Brev fra Folke Trier Hansen 25.07.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
28. juli 1939 Brev fra Elli Kristall 28.07.1939
32 14 04 Link her – klik
(2 digi. dok)
8. august 1939 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 08.08.1939
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
10. august 1939 Brev fra Elli Kristall 10.08.1939
32 14 04 Link her – klik
(2 digi. dok)
15. august 1939 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 15.08.1939
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
25. august 1939 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 25.08.1939
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
30. august 1939 Brev fra L. P. Christensen, Flensborg Avis, 30.08.1939
53 02 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
6. oktober 1939 Brev fra Folke Trier Hansen 06.10.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
24. oktober 1939 Brev til Marie Munk fra Sophie Christensen, Sokkehavegård, Arninge, Lolland, 24.10.1939
107 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
25. oktober 1939 Fødselsdagshilsen til Marie Munk fra lærer Martinus Wested, Vejleby Skole. 25.10.1939
107 11 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
26. oktober 1939 Brev til Marie Munk fra Anna Hansen, Opager Brugsforening, 26.10.1939
107 08 01 Link her – klik
(6 digi. dok)
26. oktober 1939 Brev til Marie Munk fra Johanne Munk, genbo i Opager, 26.10.1939
107 06 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
oktober 1939 Kort fra blomsterforretning i Nakskov, formentlig til Marie Munks fødselsdag xx.10.1939
107 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
15. november 1939 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 15.11.1939
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
22. november 1939 Brev fra Ernst Christiansen, Flensborg Avis, 22.11.1939
53 02 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
23. november 1939 Brev fra Folke Trier Hansen 23.11.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
8. december 1939 Brev fra Folke Trier Hansen 08.12.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
11. december 1939 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 11.12.1939
45 16 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
16. december 1939 Brev fra Niels Hasager, redaktør på Politiken, 16.12.1939
55 02 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
20. december 1939 Brev fra Karen Hansen 20.12.1939
39 21 01 Link her – klik
(11 digi. dok)
21. december 1939 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 21.12.1939
95 02 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
28. december 1939 Brev fra H.H. Siegumfeldt 28.12.1939
56 13 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
 1939 Breve fra Arne Sørensen til Kaj Munk III, 1939
37 07 03  

 1939 Brev til Marie Munk fra svigerinden Sine Kølle 1939
107 01 05  

 1939 Donationsliste oprettet af Kaj Munk, hvor der er indsamlet 1100,00 kr. til Finlands-hjælpen, 1939
55 02 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1939 Julekort fra Hanne Rasmussen, Karlsminde Vejleby. Måske 1939
107 14 03  

 1939 Julekort fra Margrethe Vøls, Opager. 1939
107 14 04  

 1939 Overenskomst mellem Folketheatret og Stig Lommer april 1939
94 08 04 Link her – klik
(7 digi. dok)
5. januar 1940 Brev fra Hother Garde 05.01.1940
57 11 11 Link her – klik
(4 digi. dok)
8. januar 1940 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 08.01.1940
45 16 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
15. januar 1940 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 15.01.1940
38 06 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
15. januar 1940 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 15.01.1940
95 02 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
16. januar 1940 Brev fra Axel Carstens, Maribo Gymnasium 16.01.1940
38 06 02  

19. januar 1940 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 19.01.1940
38 06 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
20. januar 1940 Brev fra Folke Trier Hansen 20.01.1940
39 21 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
22. januar 1940 Brev fra Hother Garde 22.01.1940
57 11 11 Link her – klik
(4 digi. dok)
28. januar 1940 Del af manuskript til "Dagen er inde", Jyllands-Posten 28.01.1940
95 02 03 Link her – klik
(11 digi. dok)
9. februar 1940 Brev fra Poul Hammerich 09.02.1940
105 02 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
10. februar 1940 Brev fra Grete Winther 10.02.1940
105 02 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
13. februar 1940 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 13.02.1940
45 16 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
14. februar 1940 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 14.02.1940
45 16 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
16. februar 1940 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 16.02.1940
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
26. februar 1940 Brev fra A. Kjærgaard 26.02.1940
105 02 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
28. februar 1940 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 28.02.1940
38 06 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
3. marts 1940 Avisartikel af Eva Benzon: "Siesta i Vedersø", Politikens Magasin, 03.03.1940
12 27 06  

21. marts 1940 Brev fra H.H. Siegumfeldt 21.03.1940
56 13 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
10. april 1940 Brev fra Folke Trier Hansen 10.04.1940
39 21 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
16. april 1940 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 16.04.1940
38 06 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
29. april 1940 1940: Prædiken til 5. søndag efter Påske. "Giv os som Folk den Tugt vi behøver". Silkeborg Avis 29.04.1940
   
1. maj 1940 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 01.05.1940
95 02 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
20. maj 1940 Brev fra Folke Trier Hansen 20.05.1940
39 21 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
30. maj 1940 Brev fra konsulent L.C. Klitteng (Læsøbageren), København K., 30.05.1940
105 05 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
4. juni 1940 4 dåbsattester for Helge, Arne, Solvej og Mogens, alle dateret 04.06.1940
79 13 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
6. juni 1940 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 06.06.1940
45 16 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
6. juni 1940 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 06.06.1940
105 01 02 Link her – klik
(2 digi. dok)
10. juni 1940 Niels Ebbesen, version 1, 10.06.1940
28 09 01  

12. juni 1940 Brev fra Hans Brix 12.06.1940
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
18. juni 1940 2 koppeattester for Yrsa og Helge, dateret d. 18.06.1940
79 13 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
19. juni 1940 Brev fra Hans Brix 19.06.1940
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
24. juni 1940 Brev fra Mogens Wieth 24.06.1940
09 29 02  

27. juni 1940 Brev/afregning fra Justitsministeriet ang. skuespiller Knud Almar d. 27.06.1940
79 02 01 Link her – klik
(5 digi. dok)
28. juni 1940 Brev fra Hans Brix 28.06.1940
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
29. juni 1940 Lejlighedssang: Til Christa og Christen Brunsborgs Bryllup, 29.06.1940
107 11 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
30. juni 1940 Brev fra Hans Brix 30.06.1940
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
6. juli 1940 Niels Ebbesen, version 2a, 06.07.1940
28 10 01  

11. juli 1940 Brev fra Hans Brix 11.07.1940
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
25. juli 1940 Brev fra konsulent L.C. Klitteng (Læsøbageren), København K., 25.07.1940
105 05 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
28. juli 1940 Udkast til Ollerup-talen, tale holdt 28.07.1940
22 07 06  

3. august 1940 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 03.08.1940
95 02 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
10. august 1940 Postkort fra H.H. Siegumfeldt 10.08.1940
56 13 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
13. august 1940 Brev fra Hans Brix 13.08.1940
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
13. august 1940 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 13.08.1940
45 16 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
18. august 1940 Brev fra Hans Brix 18.08.1940
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
27. august 1940 Brev og digt til Ib Gottlieb Petersen 27.08.1940
28 04 13  

27. august 1940 Brev til Ib Gottlieb Petersen 27.08.1940
37 16 01  

28. august 1940 Brev fra K.L. Larsen 28.08.1940
57 11 08  

5. september 1940 Brev fra Hans Brix 05.09.1940
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
19. september 1940 Takkebrev fra Kong Christian 10 - 19.09.1940
19 08 01  

26. september 1940 Brev til Kong Christian 10. formentlig 26.09.1940
28 04 06  

28. september 1940 "En dansk Moder skriver til sine Drenge om sine Oplevelser i København", 28.09.1940
80 12 02  

25. oktober 1940 Fødselsdagshilsen til Marie Munk fra lærer Martinus Wested, Vejleby Skole, 25.10.1940
107 11 01 Link her – klik
(3 digi. dok)
26. oktober 1940 Brev til Marie Munk fra Johanne Munk, genbo i Opager, 26.10.1940
107 06 01 Link her – klik
(7 digi. dok)
27. oktober 1940 Brev til Marie Munk fra Thea Madsen, Vejleby, 27.10.1940
107 05 01  

28. oktober 1940 Brev til Marie Munk fra Christa Brunsborg, Linde. Fødselsdagshilsen, 28.10.1940
107 11 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
28. oktober 1940 Postkort til Marie Munk fra Sophie Christensen, Sokkehavegård, Arninge, Lolland, 28.10.1940
107 09 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
28. oktober 1940 Telegram til Marie Munk fra Ida Wael, Døjringe, 28.10.1940
107 02 03  

3. november 1940 Brev fra Erling Pihlkjær, Sorø Akademi, 03.11.1940
52 02 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
13. november 1940 Brev fra Carlo Wieth 13.11.1940
09 29 03 Link her – klik
(3 digi. dok)
24. november 1940 Brev fra Erling Pihlkjær, Sorø Akademi, 24.11.1940
52 02 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
26. november 1940 Brev fra H.H. Siegumfeldt 26.11.1940
56 13 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
27. november 1940 Brev fra Folke Trier Hansen 27.11.1940
39 21 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
4. december 1940 Dedikation til pastor H.H. Siegumfeldt, Vester Hassing 04.12.1940
   
6. december 1940 Brev fra Christian Refslund, Flensborg Avis, 06.12.1940
53 02 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
12. december 1940 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 12.12.1940
45 16 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
13. december 1940 Brev fra H. Clausen, Nakskov, 13.12.1940
107 14 06 Link her – klik
(4 digi. dok)
19. december 1940 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 19.12.1940
95 02 02 Link her – klik
(8 digi. dok)
21. december 1940 Brev fra Hans Brix 21.12.1940
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
21. december 1940 Brev fra Johanne Pedersen til Marie Munk 21.12.1940
34 09 08 Link her – klik
(7 digi. dok)
21. december 1940 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 21.12.1940
45 16 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
23. december 1940 Julehilsen til Marie Munk fra sognepræst Børge Hvidbjerg-Hansen, Arninge Præstegård, 23.12.1940
107 05 02  

24. december 1940 Juleaften hos gamle Maren 24.12.1940
39 15 01  

27. december 1940 Brev til Marie Munk fra Hanne og Morten Rasmussen, genboer i Opager, 27.12.1940
107 07 01 Link her – klik
(4 digi. dok)
29. december 1940 Brev fra Esra Hansen, København, 29.12.1940
107 14 05 Link her – klik
(2 digi. dok)
30. december 1940 Tom konvolut med salmetitler og hilsen 30.12.1940
18 11 04  

december 1940 Brev fra Carl Frederiksen, København. xx.12.1940
107 14 12  

december 1940 Brev fra Folke Trier Hansen jul 1940
39 21 02 Link her – klik
(5 digi. dok)
 1940 Anmeldelse af Nis Petersens digtsamling "Stykgods", 1940
74 14 01  

 1940 Billede, konvolutter
107 20 03  

 1940 Breve 1940-42, Nationaltidende, bl.a. angående pressecensur og censur af Kaj Munk
16 06 01  

 1940 Breve 1940, Berlingske Tidende, angående digtene i Berlingske Tidende, som blev trykt i bogen "Navigare Necesse".
45 12 03  

 1940 Brev fra H.H. Siegumfeldt jul 1940
56 13 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
 1940 Brev til Marie Munk fra Christa Brunsborg, Linde. Formentlig 1940
107 11 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
 1940 Brev til Marie Munk fra Marie Jeppesen. Udateret, formentlig omkring 1940
107 05 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1940 Brev til Marie Munk fra Marie Jeppesen. Udateret, formentlig omkring 1940
107 05 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1940 Julekort fra Ebba With 1940
09 29 01  

 1940 Niels Ebbesen, version 2b, formentlig 1940
28 10 02  

 1940 Opgørelse fra Det kgl. Teater ang. "Egelykke" september-december 1940
79 03 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1940 Opgørelse fra Gerda Christophersen Tournéen 1940
79 03 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
 1940 Opgørelser fra Århus Teater ang. "Egelykke" oktober 1940
79 02 01 Link her – klik
(5 digi. dok)
 1940 Opgørelser fra Arvid Englind Teaterförlag januar-juli 1940
79 02 01 Link her – klik
(5 digi. dok)
 1940 Opgørelser fra Odense Teater ang. "Egelykke" 1940
79 02 01 Link her – klik
(5 digi. dok)
 1940 Prospekt af Maribo 1843. Tryk fra omkring 1940?
107 20 04  

 1940 Udkast til digt, flere strofer påbegyndt. Bl.a. "De siger mig Fuglene synger og Blomsterne smiler igen" og "Vaaren er kommen til Danmark", maj 1940
49 19 09  

8. januar 1941 Brev fra Poul Reumert 08.01.1941
05 03 02  

11. januar 1941 Brev fra J. Christensen, Kjærgaard Skole, Lem, 11.01.1941
105 05 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
11. januar 1941 Brev fra Sophie Winther 11.01.1941
01 03 04 Link her – klik
(9 digi. dok)
12. januar 1941 Brev fra Hans brix 12.01.1941
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
15. januar 1941 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 15.01.1941
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
17. januar 1941 Brev fra L. P. Christensen, Flensborg Avis, 17.01.1941
53 02 03 Link her – klik
(4 digi. dok)
17. januar 1941 Elskov og Kristendom I, 17.01.1941
74 14 04 Link her – klik
(2 digi. dok)
17. januar 1941 Elskov og Kristendom II, 17.01.1941
74 14 04 Link her – klik
(2 digi. dok)
21. januar 1941 Brev fra Erling Pihlkjær, Sorø Akademi, 21.01.1941
52 02 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
7. februar 1941 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 07.02.1941
95 02 03 Link her – klik
(11 digi. dok)
9. februar 1941 Fotos fra opførelsen af "Pilatus" på Sorø Akademis Skole, søndag 09.02.1941
34 02 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
9. februar 1941 Program for Skolekomedie 1941 på Sorø Akademis Skole, "Pilatus", 09.02.1941
   
11. februar 1941 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 11.02.1941
45 16 03 Link her – klik
(4 digi. dok)
12. februar 1941 Brev fra Erling Pihlkjær, Sorø Akademi, 12.02.1941
34 02 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
13. februar 1941 Brev fra J. Kr. Jensen, Ronnum Skole pr. Kibæk, 13.02.1941
105 05 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
14. februar 1941 Brev fra Arne Sørensen til Jyllands-Postens redaktør Hans Hansen 14.02.1941
95 05 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
20. februar 1941 Brev fra rektor O. Friis Hansen, Herlufsholm pr. Næstved, 20.02.1941
105 05 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
22. februar 1941 Brev fra Axel Christiansen, Ringkøbing, 22.02.1941
105 05 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
26. februar 1941 Mindedigt om Ernst Christiansen, 10.09.1877 til 26.02.1941
53 02 06 Link her – klik
(2 digi. dok)
27. februar 1941 Brev fra Axel Christiansen, Ringkøbing, 27.02.1941
105 05 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
4. marts 1941 Brev fra H. Clausen, Nakskov, 04.03.1941
107 14 06 Link her – klik
(4 digi. dok)
19. marts 1941 Brev fra Johan Ernst Christiansen 19.03.1941
53 02 03 Link her – klik
(4 digi. dok)
20. marts 1941 Brev fra Olaf Winther 20.03.1941
01 03 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
30. marts 1941 Brev fra Hans Brix 30.03.1941
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
30. marts 1941 Konfirmation, plan for gudstjeneste, dateret 30.03.1941
14 22 13  

17. april 1941 Brev fra Erling Pihlkjær, Sorø Akademi, 17.04.1941
50 13 07 Link her – klik
(2 digi. dok)
20. april 1941 Brev fra Ivar Vind, Stenhus Kostskole pr. Holbæk, 20.04.1941
105 05 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
21. april 1941 Brev til Marie Munk fra Hanne og Morten Rasmussen, genboer i Opager, 21.04.1941
107 07 01 Link her – klik
(4 digi. dok)
22. april 1941 Brev fra H.C. Clausen, Vestslesvigs Tidende (Flensborg Avis), 22.04.1941
53 02 06 Link her – klik
(2 digi. dok)
14. maj 1941 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten (gennemslag) 14.05.1941
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
22. maj 1941 Brev fra Olaf Winther 22.05.1941
01 03 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
22. maj 1941 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 22.05.1941
38 06 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
30. maj 1941 Brev fra Folke Trier Hansen 30.05.1941
104 03 02  

7. juni 1941 Brev fra Johanne og Axel Pedersen 07.06.1941
34 09 08 Link her – klik
(7 digi. dok)
7. juni 1941 Brev fra Jyllands-Posten til Chr. Østrup, København 07.06.1941
45 16 03 Link her – klik
(4 digi. dok)
21. juni 1941 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 21.06.1941
38 06 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
25. juni 1941 Brev fra Lydia Juhl 25.06.1941
105 02 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
14. juli 1941 Brev fra læge Axel Sindrup, Toksværd pr. Holme-Olstrup, 14.07.1941
105 05 04 Link her – klik
(10 digi. dok)
8. august 1941 Brev fra rektor Christian Hein Johansen, Maribo Gymnasium 08.08.1941
38 06 01 Link her – klik
(10 digi. dok)
15. august 1941 Brevkort fra Arne Sørensen til Kaj Munk 20.05.1941, 15.08.1941
78 06 01  

29. august 1941 Brev fra Folke Trier Hansen 29.08.1941
39 22 01 Link her – klik
(4 digi. dok)
5. september 1941 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 05.09.1941
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
14. september 1941 Brev fra Harald Holm Glorup 14.09.1941
39 19 04  

26. september 1941 1941: Prædiken paa Kongens Fødselsdag, 26.09.1941
80 02 01  

28. september 1941 Brev fra Folke Trier Hansen 28.09.1941
39 22 01 Link her – klik
(4 digi. dok)
2. oktober 1941 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 02.10.1941
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
9. oktober 1941 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 09.10.1941
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
20. oktober 1941 Brev fra Erik Rørbæk Madsen til Kaj Munk 20.10.1941
37 06 01  

21. oktober 1941 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 21.10.1941
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
13. november 1941 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 13.11.1941
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
15. november 1941 Brev fra Folke Trier Hansen 15.11.1941
104 02 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
15. november 1941 Brev fra Karen Hansen 15.11.1941
104 02 01 Link her – klik
(2 digi. dok)
25. november 1941 Brev fra Christian Refslund, Flensborg Avis, 25.11.1941
53 02 03 Link her – klik
(4 digi. dok)
27. november 1941 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 27.11.1941
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
27. november 1941 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten (gennemslag) 27.11.1941
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
30. november 1941 Brev fra Christian Refslund, Flensborg Avis, 30.11.1941
53 02 03 Link her – klik
(4 digi. dok)
12. december 1941 Brev fra Folke Trier Hansen 12.12.1941
39 22 01 Link her – klik
(4 digi. dok)
15. december 1941 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 15.12.1941
45 16 03 Link her – klik
(4 digi. dok)
15. december 1941 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten samt telefonmemo 15.12.1941
95 03 01 Link her – klik
(12 digi. dok)
17. december 1941 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 17.12.1941
45 14 01 Link her – klik
(17 digi. dok)
22. december 1941 Brev fra Folke Trier Hansen 22.12.1941
39 22 01 Link her – klik
(4 digi. dok)
25. december 1941 Brev fra Christian Karmark 25.12.1941
75 01 03 Link her – klik
(9 digi. dok)
december 1941 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten jul 1941
95 02 03 Link her – klik
(11 digi. dok)
 1941 1941: "Pinsen er Sommerens fest i Danmark", 1941
20 02 04  

 1941 Breve fra Arne Sørensen til Kaj Munk IV, 1941
37 08 01  

 1941 Breve fra Arne Sørensen til Kaj Munk V, 1941
37 08 02  

 1941 Brev fra Johanne og Axel Pedersen, udateret muligvis 1941
34 09 08 Link her – klik
(7 digi. dok)
 1941 Fire verselinier fra "Enten-Eller", trykt i "Sværg det, Drenge", 1941
   
 1941 Julekort fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk jul 1941
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
 1941 Prøvehæfte af "Det tredje Standpunkt" dateret august 1941
95 05 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
5. januar 1942 Brev fra Folke Trier Hansen 05.01.1942
39 22 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
5. januar 1942 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 05.01.1942
95 02 03 Link her – klik
(11 digi. dok)
12. januar 1942 Brev fra Olaf Winther 12.01.1942
01 03 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
12. januar 1942 Brev fra redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 12.01.1942
45 16 03 Link her – klik
(4 digi. dok)
13. januar 1942 Postkort fra Olaf Winther 13.01.1942
01 03 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
14. januar 1942 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 14.01.1942
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
15. januar 1942 Brev fra Christian Refslund, Flensborg Avis, 15.01.1942
53 02 04 Link her – klik
(6 digi. dok)
18. januar 1942 Brev fra Christian Refslund, Flensborg Avis, 18.01.1942
53 02 04 Link her – klik
(6 digi. dok)
19. januar 1942 Brev til redaktør H. Hansen, Jyllands-Posten 19.01.1942
95 02 03 Link her – klik
(11 digi. dok)
22. januar 1942 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 22.01.1942
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
23. januar 1942 Niels Ebbesen, version 3, brev skrevet på side 1, dateret 23.01.1942
28 11 01  

6. februar 1942 Brev fra Hans Brix 06.02.1942
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
16. februar 1942 Brev fra Hans Brix 16.02.1942
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
21. februar 1942 Notat fra en telefonsamtale, Jyllands-Posten 21.02.1942
95 05 02 Link her – klik
(3 digi. dok)
1. marts 1942 Meddelelse fra forfatteren Peter Lauritsen til den danske presse 01.03.1942
80 12 01  

10. marts 1942 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 10.03.1942
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
12. marts 1942 Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck 12.03.1942
23 15 01 Link her – klik
(21 digi. dok)
13. marts 1942 Brev fra Folke Trier Hansen 13.03.1942
39 22 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
17. marts 1942 Brev fra Borghild Hammerich 17.03.1942
32 15 03 Link her – klik
(2 digi. dok)
8. april 1942 Henstilling angående "Niels Ebbesen" fra Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, dateret 08.04.1942
35 25 05  

10. april 1942 Brev fra Hans Brix 10.04.1942
09 04 02 Link her – klik
(15 digi. dok)
10. april 1942 Brev fra Olaf Winther 10.04.1942
01 03 01 Link her – klik
(8 digi. dok)
15. maj 1942 Brev fra Folke Trier Hansen 15.05.1942
39 22 02 Link her – klik
(7 digi. dok)
18. juni 1942 Brev fra Hans Brix ang. "En Landsbydegns Dagbog" 18.06.1942
09 08 06 Link her – klik
(2 digi. dok)
19. juni 1942 Brev fra Hans Brix ang. "En Landsbydegns Dagbog" 19.06.1942
09 08 06 Link her – klik
(2 digi. dok)
12. juli 1942 1942: Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis: "Har du Kristus paa Loftet?" 12.07.1942
   
17. juli 1942 Brev fra Ib Gottlieb Petersen til Lise Munk 17.07.1942
02 02 01 Link her – klik
(14 digi. dok)
18. juli 1942