Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

Den blå anemone

Originalmanuskriptet

20080305212350  20080305212350

Fra originalmanuskriptet:

 Fra den trykte udgave:

DEN BLAA ANEMONE

Hvad var det dog, der skete?
mit hjerte haardt og koldt som Kvarts
maa smelte ved at se det
den første Dag i Marts.
Hvad gennembrød den sorte Jord
og gav den med sit dybblaa Flor
et Stænk af Himlens Tone
den lille Anemone,
jeg planted der i Fjor.

Paa Lolland jeg den hented,
en Hilsen fra min Fødeø.
Saa gik jeg her og vented
og tænkte, den maa dø.
Den savner jo sit Skovkvarter,
sin lune Luft sit fede Ler
i denne fjendske Zone
forgaar min Anemone
jeg ser den aldrig mer.

Nu staar den der og nikker
med Smil i Jyllands skarpe Grus
ukuelig og sikker
trods Havets Storm og Gus
som om Alverdens Modstand her
har givet den et større Værd
en lille Amazone
og dog min Anemone;
jomfruelig og skær.

Hvad var det dog, der skete
Mit Hjerte koldt og haardt som Kvarts
det smelter ved at se det
den første Dag i Marts.
Jeg mindes, under Vinters Had
jeg intet mere Haab besad.
Gør med sin vaarblaa Krone
den lille Anemone
igen mit Hjerte glad?

Ja, denne rene Farve
den er mig som en Vaarens Daab
der naadig la'r mig arve
en Evighed af Haab.
Saa bøjer jeg mig ned mod Jord
og kysser ømt dit Silkeflor
en Flig af Naadens Trone
du lille Anemone,
hvor er vor Skaber stor!
 
DEN BLAA ANEMONE

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne Hjertes Kvarts
maa smelte ved at se det
den første Dag i Marts.
Hvad gennembrød den sorte Jord
og gav den med sit søblaa Flor
et Stænk af Himlens Tone?
Den lille Anemone,
jeg planted der i Fjor.

Paa Lolland jeg den hented,
et Kærtegn fra min Fødeø.
Saa gik jeg her og vented
og tænkte, den maa dø;
den savner jo sit Skovkvarter,
sin lune Luft, sit fede Ler;
i denne fjendske Zone
forgaar min Anemone;
jeg ser den aldrig mer.

Nu staar den der og nikker
saa sejersæl i Jyllands Grus
ukuelig og sikker
trods Ensomhed og Gus,
som om Alverdens Modgang her
har givet den et større Værd,
en lille Amazone
og dog min Anemone
som Søens Bølge skær. 

Hvad var det dog, der skete?
Mit Hjerte koldt og haardt som Kvarts
det smelter ved at se det
den første Dag i Marts.
Jeg tænkte: "Evigt skiltes ad
min Sjæl og Glæden," da jeg sad
i Vintrens grumme Done.
Nu gør min Anemone
mig atter fri og glad.

For denne rene Farve
den er mig som en Vaarens Daab,
den la'r mig nyfødt arve
en Evighed af Haab.
Saa bøjer jeg mig da mod Jord
og stryger ømt dit Silkeflor,
en Flig af Naadens Trone.
Du lille Anemone,
hvor er vor Skaber stor!

(Kilde:
Kaj Munk: "Den skæbne ej til os", side 61-62,
Nyt Nordisk Forlag — Arnold Busck, København 1946)

Den blå anemone, haven ved Kaj Munks Præstegård i Vedersø, 1. marts 2013
Den blå anemone,
haven ved Kaj Munks Præstegård i Vedersø,
1. marts 2013
(Foto: Peter Øhrstrøm)

Yderligere oplysninger:

Et originalt digtmanuskript til Den blå Anemone.
KMF-nr. 40.01.01.

Teksten til digtet har som her været korrigeret flere gang af Kaj Munk. Der findes således flere "originale" versioner end den her viste.

"Den blaa Anemone" blev efter aftale med Kaj Munk først trykt som såkaldt "2. korrektur 7/9" i september 1943 på A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkjøbing. Det var et af flere digte i digtsamlingen "Den Skæbne ej til os", som Kaj Munk på det tidspunkt planlagde at få udgivet.

Den 8/9 1943 trådte den tyske besættelsesmagts forbud mod udgivelse af bøger, pjecer, tidsskrifter o. lign. uden godkendelse fra censuren i kraft.

Ved at kalde det "korrekturtryk" og datere det 7/9 lykkedes det trykkeriet og Kaj Munk at få ca. 100 eksemplarer af digtsamlingen sendt ud til specielt udvalgte.

Digtet "Den blå anemone" blev senere på året 1943 trykt i 300 eksemplarer, "der ikke kommer i handelen" og udsendt af Kaj Munk som privat julehilsen 1943.

Kaj Munk rettede i korrekturtrykket og nåede at sende det tilbage til trykkeren kort før han blev myrdet 4. janur 1944. Digtsamlingen "Den skæbne ej til os" blev efter mordet trykt i den illegale presse i flere udgaver med titlen "Sidste Digte", blev kendt i hele Danmark, og BBC citerede vers herfra. Digtsamlingen blev "officielt" udgivet på Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck i 1946, hvor det i forordet bl.a. hedder: "Det er naturligt, efter at Forlagsretten nu har kunnet overgaa til Kaj Munks gamle Forlag, at ogsaa dette udsender Digterens sidste Bog."

Den blå anemone nr. 4 på DR P2s Klassisk Top 50!

Video med Danmarks Radios Pigekor Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26