Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

Livets Lov - uddrag af digte af Kaj Munk og af Anders Österling, 1943


20060809201702
1

Øverst sidste strofes fire vers, af digtet "Dem, Krigen slog" af Kaj Munk ( Kai Munk), trykt i "Mellem Himmel og Jord" (1938) side 184-185, oprindelig titel "Til de faldne Sønderjyder", først trykt i Nationaltidende (Dagens Nyheder) 30/06 1934. Nederst fire vers fra sidste strofe af digtet "Kriget" (1914) fra digtsamlingen "Sånger i krig" (1917) af Anders Österling (Østerling). Samlet overskrift "Livets Lov", Grundtvigs Højskole Frederiksborg, sommeren 1943. Fra elevarbejdsbog "Vi kan", tilhørende Martha Albretsen. Digtene blev dikteret til klassen af forstander C.P.O. Christiansen. Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26