Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”
 

Artikelkonkurrence - vinderne er nu fundet!

1944 – 2014 • 70 år siden Kaj Munk blev myrdet

Den 29 august 2014 – på 71-årsdagen for samlingsregeringens brud med den tyske besættelsesmagt – blev vindernes navne og titlerne på deres artikler offentliggjort. De er:

 • Christian H. Andersen, Vangeboskolen, Søllerød: Livets gang.

 • Jens Clausen, VUF, Frederiksberg: Kaj Munks syn på den stærke førerskikkelse.

 • Ditte J.R. Kjær, Deutsche Privatschule Apenrade, Aabenraa: Kaj Munk: Den tragiske død og den ildopvækkende modstand.

 • Caroline Nave, Aurehøj Gymnasium, Gentofte: Den stærke mand mister terræn.

 • Mads Emil Schrøder, Pilegårdsskolen, Tårnby: Hvem var Kaj Munk og hvorfor blev han myrdet?

 • Nikita Søgaard, Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej, Fredericia: 70-året for Kaj Munks død.

 TILLYKKE - og tak ikke blot til vinderne men til alle, der indsendte artikler til konkurrencen!

Baggrund:

Kaj Munk blev den 4. januar 1944 myrdet af nazisterne.

For at dette ikke skal glemmes, udskrev Kaj Munk Forskningscentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med Kaj Munk Selskabet 4. januar 2014 en artikelkonkurrence rettet mod folkeskolens 7. – 10. klasse, friskoler, efterskoler og ungdomsuddannelserne.

Afleveringsfristen var mandag 5. maj 2014 – 69 år efter Befrielsen!
Der blev indsendt 109 besvarelser.

De indsendte bidrag blev derefter gennemlæst og bedømt. De oprindelige seks opgavekategorier kunne ikke fastholdes, viste det sig ved gennemlæsningen af alle de 109 indkomne artikler. Artikelkonkurrencen havde oprindelig følgende seks opgavekategorier:

Folkeskolens 7. – 10. klasse, friskole, efterskole:
 • Hvem var Kaj Munk og hvorfor blev han myrdet?
 • Lav en analyse / fortolkning af Kaj Munks digt Den blå anemone.
 • Hvorfor blev Kaj Munk skudt, og hvad var hans forhold til modstandsbevægelsen?
Ungdomsuddannelser (gymnasiet, HF, VUC, HTX, HHX m.fl.):
 • Hvordan mente Kaj Munk, det danske politiske system skulle være? – Hvad er din mening om dette?
 • Hvordan var Kaj Munks syn på “den stærke mand” (Hitler, Mussolini, Kongen)?
 • Analyser og fortolk Kaj Munks drama Ordet og kom med en forklaring eller tanker om, hvorfor netop dette stykke er kommet med i Kulturkanon for Scenekunst
  (http://kum.dk/da/Temaer/Temaarkiv/Kulturkanon/Las-om-varkerne/).

Eleverne havde ved besvarelsen brugt opgavekategorierne ”på kryds og tværs” som inspiration og virkelig gjort sig umage for at få flere perspektiver ved Kaj Munks liv og virke med i deres artikler.

Det blev derfor besluttet at slette opdelingen i de to gange tre opgavekategorier for i stedet at udvælge seks vindere blandt de 109 besvarelser og præmiere hver med en gavecheck på kr. 1.200,- samt en bogpakke med tre bøger, der har relation til Kaj Munk, hans liv og til den tid, han levede i.

Boggaverne er doneret af forlagene Gyldendal, Haase & Søn, Danmarks Kirkelige Mediecenter og Bollerup Boghandels Forlag.

Besvarelserne blev bedømt af et panel fra Kaj Munk Forskningscentret bestående af ekstern lektor cand. pæd. og ph.d. Knud Erik Andersen, akademisk medarbejder cand. scient. Jørgen Albretsen, akademisk medarbejder cand. mag. Charlotte Kirketerp og studentermedhjælp stud. mag. Marie Goul.

Spørgsmål angående artikelkonkurrencen kan stilles til: ekstern lektor Knud Erik Andersen: knea@hum.aau.dk

^

 

Følge os på facebook

www.facebook.com/kajmunk70

KAJ MUNK 70 PÅ FACEBOOK!

Menneskesyn, etik, Gud og modernitet – er bare nogle af de emner, som Kaj Munk bragte op i sin samtid. Målet med Kaj Munk 70 er at stille skarpt på Kaj Munk – 70 år efter hans død – og samtidig stille skarpt på vor tid og lignende relevante spørgsmål.

I 1930’erne og 40’erne brugte Kaj Munk sin tids medier. Han tog teatret, dagspressen, prædikestolen, romaner og digte i anvendelse. Det er derfor naturligt, at Kaj Munk Forskningscentret nu også bruger Facebook som en af de platforme, gennem hvilken samtalen om Kaj Munks arv fortsætter.

Christian Grund Sørensen (cand.it. & teol. sognepræst og specialist i digitale medier og daglig leder for Kaj Munk 70)

Mød ham på Kaj Munk 70 – Like Kaj Munk 70 på Facebook!

^
Relevant materiale til artikelkonkurrencen
Baggrund:

Kaj Munk Forskningscentret har siden oprettelsen i 2005 oplevet en stadig stigende interesse for Kaj Munk. Denne interesse bunder dels i forskningscentrets egne aktiviteter og publikationer dels i det omgivende samfunds voksende interesse for den historiske periode – mellemkrigstiden 1920-40 – hvor Kaj Munk havde sit primære virke og blev kendt for alvor. Under Besættelsen var han i stigende grad en fortaler for at gøre modstand mod den tyske besættelsesmagt, til sidst med en intensitet, der gjorde, at man fra tysk side besluttede at likvidere ham.

Kaj Munk Selskabet har siden stiftelsen i 1997 haft til formål “at være samlingssted for Munk-interesserede samt at fremme forståelsen af og kendskabet til digterpræsten Kaj Munk og hans forfatterskab.” Selskabet udgiver tidsskriftet Munkiana, www.munkiana.dk.

Tekster:

To tekstsamlinger med små tekster til hjælp og inspiration ved opgaveskrivningen - af Knud Erik Andersen
Tekster fra Munkiana - tidsskrift udgivet af Kaj Munk Selskabet – www.munkiana.dk:
Kaj Munks kendeste digte:
Fra Kaj Munk Forskningscentrets arkiv:
To illegale blade fra Besættelsen:
Dansk Kulturarv:
Video:

Kaj Munks liv – interview i to dele med cand. theol. forfatter og fhv. sognepræst Svend Aage Nielsen:
Filmatisering af Kaj Munks skuespil:
Audio:

Optagelser fra arrangementer på Kaj Munk Forskningscentret:
Radioudsendelser fra DR:
Dansk Kulturarv:
Fotos:
Andet:

 

Hvad skete der i Kaj Munks liv?

På denne dag
i 1929 den 24. november:

(KMF-nr. 59.05.01)
Brev fra Marie og Peter Munk.
(Peter Munk)

Se alle På denne dag:

 

 

Kaj Munk i sit arbejdsværelse
Kaj Munk i sit arbejdsværelse "Stærekassen"

Øjeblikkets Munk

Eksempel på digitaliseret materiale fra Kaj Munk Forskningscentret

Klik på billedet for at forstørre det
 
Denne side er en del af et digitalt dokument med titlen

Eventyrspillet om Danmark

Klik på titlen for at se hele dokumentet.

Yderligere oplysninger om den viste side:
Udateret skuespilmanuskript.
Eventyrspillet om Danmark
Udateret skuespilmanuskript, KMF-nr. 21.06.01.
Side 16

(Opslag i online katalog: KMF-nr. 21.06.01 – klik her) Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26