Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

KAJ MUNKS DRAMAER I TEATERTEORETISK
OG RECEPTIONSHISTORISK BELYSNING  

Litterært seminar arrangeret af
Kaj Munk Forskningscentret og Danskstudiet ved Aalborg Universitet

18.-19. september 2008

Kroghstræde 3, rum 4.110 Kort
Aalborg Universitet

Seminaret er på dansk, åbent for alle, og det er gratis at deltage.
Af hensyn til reservation af lokale ønskes tilmelding.

    

Foreløbigt program

Download program
klik her

TORSDAG
den 18. september


    
12.30-13.00:

   Registrering

13.00-13.15:

   Velkomst

13.15-14.00:

   Kaj Munk-billedet i dansk litteraturhistorieskrivning
Sven H. Rossel, Universitetet i Wien

14.00-14.45:

   Teatertradition og historiesyn i "Cant"
Anker Gemzøe, AAU

14.45-15.00:

   Pause

15.00-15.45:

   Kaj Munks kunst- og teatersyn
Marc Auchet, Universitet Paris-Sorbonne

15.45-16.30:

   De(t) metafysiske ord
Eric Svendsen, RUC

16.30-16.45:

   Pause
16.45-17.45:

   Paneldiskussion (flere instruktører)

  
FREDAG
den 19. september


    
8.45-9.00:

   Registrering

9.00-9.45:

   Kaj Munk og dansk ekspressionisme
Johan de Mylius, SDU

9.45-10.30:

   Munks modernisme
Hans Hauge, AU

10.30-10.45:

   Pause
10.45-11.30:

   "En Idealist" som 20ver drama - under hensyntagen til andre behandlinger af stoffet
Lise Præstgaard Andersen, SDU

11.30-12.15:

   Om forholdet mellem brevromanen "Af et overfladisk, gejstligt Menneskes Papirer" og skuespillet "Kærlighed"
Ricardt Riis

12.15-13.15:

   Pause
13.15-14.00:

   "Havet og Menneskene"
Mogens Pahuus, AAU

14.00-14.45:

   "Ordet" som et moderne mysteriespil
Annelis Kuhlmann, AU

14.45-15.00:

   Pause
15.00-15.45:

   Satiriker og legebarn – to sider af Kaj Munks dramatik belyst ved 2 ukendte stykker
Jesper Valeur Mogensen, AAU

15.45-16.30:

   Kaj Munk: ORDET - set i et teologisk perspektiv
Søren Lodberg Hvas, biskop over Aalborg Stift

16.30-16.45:

   Afslutning
Ret til ændringer forbeholdes.
    


 Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26