Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

Søgning i forskningscentrets databaser

 

Sideløbende med registreringen af  Kaj Munks forfatterarkiv har centret opbygget forskellige databaser. Søgning i arkivet er ikke en del af disse, men en særskilt funktion, som udelukkende relaterer sig til centrets arkiv - vælg "Søg i arkivet" i menulinien.

For at få det fulde udbytte af alle informationer, som centret har samlet, skal man udføre to søgninger: En søgning i "Søg i arkivet" og en søgning i centrets databaser.

Følgende databaser er til rådighed:

Siegumfeldts bibliografi

Databasen indeholder en meget detaljeret fortegnelse over  Kaj Munks bøger og artikler baseret på pastor H. H. Siegumfeldts bog: “Kaj Munk en Mand og hans Daad” fra 1945. I menuen “Om Munk” findes bibliografien i sin helhed under punktet “Munk-bibliografier”.

Kaj Munk Forskningscentrets bibliografi

Databasen indeholder oplysninger om publikationer om og af Kaj Munk, som centret løbende registrerer. Kernen i bibliografien er Siegumfeldts bibliografi, Aage Jørgensens bibliografi og Marc Auchet og Hans Raun Iversens bibliografi. Alle bibliografier findes i menuen “Om Munk” under punktet “Munk-bibliografier”.

Persondatabase

Databasen giver et overblik over personer med relation til Kaj Munk. Den er opbygget ud fra det registrerede materiale i forfatterarkivet.

Datodatabase

Databasen giver et overblik over begivenheder og korrespondance baseret på materialet i forfatterarkivet. Listen med søgesresultater indeholder seks kolonner. Første kolonne viser "hvornår", anden kolonne viser "hvad" og  tredje kolonne viser "hvem". Fjerde, femte og sjette kolonne er link til bibliotekskataloget: Fjerde kolonne viser opstilling i arkivet, femte kolonne viser, hvad der ligger i samme læg i arkivet og sjette kolonne viser, hvad der ligger i samme kasse i arkivet. Herved afspejles materialets oprindelige orden ved overdragelsen til forskningscentret.

De digitaliserede dokumenter

Databasen giver et overblik over de dele af arkivet, som indtil videre er digitaliseret. Den 1. december 2008 er ca. 1800 ark digitaliseret, samlet i ca. 130 digitale dokumenter. Dokumenterne vises som “thumbnails”, og siderne kan enkeltvis forstørres ved at klikke.


Søgning i databaserne sker parallelt, og resultaterne bliver listet gruppevis under databasernes titel. Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26