Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

Kaj Munks Præstegård i Vedersø

 

Den danske stat lovede efter krigen at indrette Vedersø Gamle Præstegaard som minde for Kaj Munk. I 2004 overdrog Kirkeministeriet skødet på præstegården til Fonden Vedersø Præstegård, som i 2010 afsluttede en omfattende istandsættelse af præstegården og opførelse af nye bygninger til erstatning for de tidligere avlsbygninger. Dette arbejde blev støttet økonomisk af Realdania Fonden.

Kaj Munk Forskningscentret tog i efteråret 2008 initiativ til et visionsseminar, hvor en større gruppe interessenter den 4. november 2008 diskuterede mulighederne for at oprette et værdigt og varigt minde for Kaj Munk i Vedersø Gamle Præstegaard. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede videre med sagen. Kaj Munk Forskningscentret påtog sig sekretariatsfunktionen.

Dette førte til, at Folketinget i 2009 vedtog at afsætte 4,2 mio. kr. i 2010-2013 til etablering, formidling og drift af Kaj Munks Præstegård i Vedersø.

Fonden Vedersø Præstegård overdrog i 2010 skødet på Præstegården til Kulturministeriet, som i august 2010 oprettede stiftelsen Kaj Munks Præstegård i Vedersø. Denne ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer med biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, som formand. Professor Peter Øhrstøm, Aalborg Universitet og bestyrelsesformand for Kaj Munk Forskningscentret, blev af Kulturministeriet udpeget til medlem af bestyrelsen.

Fredag den 17. juni 2011 blev Kaj Munks Præstegård i Vedersø officielt indviet, og det blev samtidig bekendtgjort, at Kulturministeriet fremover vil give et årligt tilskud til driften af Præstegården - se mere her

Hjemmeside for Kaj Munk Præstegård i Vedersø

Kaj Munks Præstegård i Vedersø - august 2010 (Foto: Jørgen Albretsen)

Kaj Munks Præstegård i Vedersø - august 2011 (Foto: Barbro Sollbe)

Kaj Munks Præstegård i Vedersø - august 2010 (Foto: Jørgen Albretsen)

Kaj Munks Præstegård i Vedersø - august 2010 (Foto: Jørgen Albretsen)

Kaj Munks Præstegård i Vedersø - august 2010 (Foto: Jørgen Albretsen)

Kaj Munks Præstegård i Vedersø - august 2011 (Foto: Jørgen Albretsen)

  Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26