Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

 

Rundt om Kaj Munk 

Weekendseminar, 5.–.7. august 2011, i Vedersø

Program

  Fredag 5. august

 

  

  
17.00-18.00 Registrering og indkvartering   

  
18.00 Velkomst og middag   

  
20.00 Mit møde med Lise Munk

Baggrunden for foredraget er flere besøg hos Lise Munk i hendes hjem i Vedersø gl. Præstegård og en mangeårig interesse for Kaj Munks liv og digtning.

Foredraget vil berette om besøgene hos Lise Munk og om hendes liv i øvrigt.

Foredraget vil til slut blive belyst af nogle lysbilleder, hvoraf flere motiver stammer fra hjemmet i Vedersø.

Som fællessang synges nogle Kaj Munk - sange

   Anna Saarup Brinth   
 

 

Lørdag 6. august

 

  

  
8.00 Morgenmad
(derefter samkørsel til præstegården)

 

  

  
9.00 Idealisten og dramatikeren

Kaj Munks ideal var ikke at leve længe kropsligt, men at leve åndeligt med lidenskab. Han levede med i nuets og fortidens store dramaer og anskueliggjorde dem i sine særdeles omfattende skuespil, der som ægte kunstværker kan karakteriseres med Henrik Pontoppidans ord om sit forfatterskab: “Min produktion var fra først til sidst et ganske privat opgør med mig selv”. Undervejs vil følgende spørgsmål blive berørt: Hvad er kunst? Hvad mente Kaj Munk om det at være kunstner? Hvad er dramatik? Hvorfor blev Kaj Munk kendt som dramatisk kunstner?

 

   Jens Kristian Lings

  
10.00 Kaj Munk og modstanden under 2. verdenskrig

Kaj Munk var ikke soldat af uddannelse og hans fysiognomi lagde ikke op til væbnet kamp med håndgranater og rifler. Men enhver modstandskamp har brug for tænkere, eller ‘ideologer’, der udkrystalliserer, hvad kampen drejer sig om, hvorfor man skal gøre det. Kaj Munk blev et ‘ikon’ for modstandskampen under besættelsen. Per Stig Møller har sagt om ham, at Munk gjorde det, vi alle gerne havde villet gøre. Dette er temaet for foredraget, og det vil bl.a. se på Kaj Munks holdning til ‘modstand’: Må en kristen mand eller kvinde gribe til våben? For sin egen skyld, for andres?

 

   Søren Dosenrode

  
11.00 Kaffe   

  
11.30 Præsten og teologen Kaj Munk

Kaj Munks ‘brevroman’ fra juni 1926, Af et overfladisk, gejstligt Menneskes Papirer, viser et menneske, Kaj Munk, i næsten total forvirring, forvirring om, hvem Gud er, og hvor man møder ham, forvirring om, hvorvidt han som menneske nogensinde kan blive forelsket i en kvinde, så der kan komme et ægteskab ud af det. I en række skuespil, Kærlighed, I Brændingen og Fra Tidehvervet prøver Munk at få bugt med forvirringen. Foredraget vil især beskæftige sig med Fra Tidehvervet. Det vil vise, hvordan Munk udnytter de mange lag, der kan ligge i dramatikken på en særdeles konstruktiv måde, konstruktiv for både filosofi og teologi, omend resultatet måske blev lige så overraskende for ham selv som for os.

 

   Ricardt Riis

  
12.30 Frokost   

  
13.30 Kaj Munks rolle i 1920’ernes åndskamp i Danmark

1920’erne var en brydningstid i Danmark. Det gjaldt både politisk, kulturelt, videnskabeligt og religiøst. Især opstod der et modsætningsforhold mellem på den ene side en nyformuleret ateisme i visse dele af den akademiske verden og på den anden side den kristne tro, som stadig måtte siges at være det ideologiske grundlag for den danske kultur. Kaj Munk forsøgte som samfundsdebattør og dramatiker at give sit besyv med i denne debat. Især i de to skuespil Ordet (1925) og I Brændingen (1926) er der klare bidrag til debatten mellem traditionel kristen tro og den nye akademiske gudløshed. I dramaets form viser Munk, hvordan man faktisk fra kristent hold kan give et troværdigt modspil til religionskritikken fra tidens akademiske ateisme.

 

   Peter Øhrstrøm

  
14.30 Kaffe   

  
15.00
 – ca. 17
Rundvisning i præstegården og gåtur i parken
(derefter samkørsel til idrætsefterskolen)

 

  

  
18.00 Middag   

  
20.00 Hyggeligt samvær   

  
 

 

Søndag 7. august

 

  

  
8.00 Morgenmad   

  
10.15 Gudstjeneste i Vedersø Kirke   

  
12.00 Frokost og farvel!   

  


Der tages forbehold for fejl og ændringer.
         
 


 Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26