Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

  

Tidsskriftet Munkiana

    
     Munkiana, issn 1397-7172.
Redaktør: Peter Øhrstrøm.
Layout: Jørgen Albretsen.
Redaktør for forskningsartikler i tidsskriftet: Mogens Pahuus.
Cover: Suzanne Eide Knudsen.

Artikler, der ønskes optaget som forskningsartikler, vil blive underkastet fagfællebedømmelse (peer review) efter den standard, som traditionelt gælder i det internationale forskningmiljø, således som det er beskrevet på Forskningsministeriets web-site.

Artikler, der er optaget i Munkiana på denne måde, bliver specielt markeret som forskningsartikler.

Munkiana er optaget på autoritetslisten fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen over tidsskrifter, som kan udløse point på baggrund af den bibliometriske forskningsindikator.
På listen er Munkiana placeret under faggruppe 9:
"Kulturvidenskab/Kulturhistorie/Kulturformidling", JNO 156208, på "normalt niveau 1".

Professor Mogens Pahuus, Aalborg Universitet, har redaktionsansvaret for forskningsartiklerne i Munikana – herunder for ledelsen af review-processen.

Munkiana udkommer fast to gange årligt, i maj og i november. Deadline for indsendelse af artikler, man ønsker optaget i tidsskriftet, er 1. april og 1. oktober. Lejlighedsvis vil temanumre og særnumre supplere de to faste numre. Artikler indsendes til redaktør Peter Øhrstrøm.

På Kaj Munk Selskabets hjemmeside kan der læses mere om Munkiana
og PDF med tidligere numre af Munkiana kan downloades

klik her

    


 Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26