Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

Tidstavle

1898 13. januar, Kaj Harald Leininger Petersen født i Maribo, søn af garvermester Carl Emanuel Petersen og Mathilde, f. Christensen.
1899 Faderen dør.
1903 Moderen dør; drengen skranter, man regner med, at han snart vil dø; 20. nov. optages lille Kaj i Peter og Marie Munks husmandshjem i Opager; kirkegang hos den indremissionske præst Pastor Bachevold; møder i missionshuset i Brandstrup og i hjemmene.
1905 Omtrent 2 år i Opager skole.
1908-11 Skolegang i den grundtvigske lærer Martinus Westeds skole i Vejleby; fra 1910, privatundervisning hos Bachevolds nye kapellan, Oscar Geismar, en københavner-intellektuel; en ny verden åbner sig for drengen, ved læsning af Oehlenschläger m.m.
1911 Peder Emmiche, en af Kaj Munks bekendte, dør; drengen har bedt for ham og er meget skuffet over, at der ikke sker nogen opstandelse.

Kaj Munk elev i Maribo Realskole, oplivende undervisning.
1914 Realeksamen, derefter elev i Nykøbing Falsters Katedralskole; i tre år en slags ørkenvandring for Kaj Munk; det er alligevel i denne periode, han lærer Ibsens digtning at kende; begivenhederne omkring første verdenskrig sætter hans kristne tro alvorligt på prøve.
1916 Dyb skuffelse efter salget af de vestindiske Øer; åndelig krise kulminerer i løbet af sommeren, da "Bedste" (Peter Munks moder) dør efter et strengt dødsleje; voldsomme oprørske tanker.
1917 Pilatus (bibelsk drama); studentereksamen; stor rystelse efter fru Camilla Westeds død, søger trøst i troen på opstandelsen; stud. theol. ved Københavns Universitet; bor først bl.a. hos Frk. Anna Pedersen i Larsleistræde og fra foråret 1921 på Regensen; Samson (bibelsk drama).
1917-24 Teologistudium; pastor Olfert Ricards liberale forkyndelse, professor Eduard Geismars bibeltimer (og hans begejstring for Kierkegaard), V. Ammundsens fokusering på mennesket Jesus Kristus, m.m. øver en betydelig indflydelse på Kaj Munk; i forlængelse af Kierkegaard-læsningen, store anfægtelser angående præstekaldet.
1918 6. marts, Munks største teateroplevelse: Peter Fjelstrup i Strindbergs Faderen og Gerda Christophersen i ammens rolle, på Betty Nansen teatret; Christoffer II (historisk skuespil).
1920 (1921)
Munk skriver på et tidspunkt mellem april 1920 og efteråret 1921 sit første diktatordrama Willi Kuhn i Donland. Munk omarbejder senere dramaet, og det udkom 1942 i en væsentlig forkortet udgave under navnet Operationen i antologien Med Sol og megen Glæde.
1922-23 Fra september 1922 til marts 1923, "klokker" på Regensen; S'mænd et Offer (i anledning af en Regensfest).
1923 En Idealist bibelsk drama om kong Herodes, de første otte akter skrevet under eksamenslæsningen.
1924 Cand. theol.; sognepræst i Vedersø (knapt over 600 indbyggere på det tidspunkt); En Idealist, de to sidste akter skrives i Vedersø.
1925 Ordet, skrevet efter Hans Brix' - Det Kgl. Teaters censor - anmodning om at skrive et stykke "der tager bønder alvorligt", kort efter at en ung kvinde fra Vedersø er død i barselseng.
1926 En Idealist antages af Det Kgl. Teater; I Brændingen (skuespil om Georg Brandes); Kærlighed (stærke selvbiografiske træk, en præst i et vestjysk sogn tror ikke selv på det kristne budskab, han bringer, men opofrer sig for sine sognebørn); Fugl Fønix (politisk skuespil, med Versailles-freden som baggrund).
1927 Rejse til Tyskland og Færøerne.
1928 8. febr. En Idealist, opført på det Kongelige Teater, nedsablet af kritikken; Fra Tidehvervet, skuespil om Lucrets.
1929 13. jan. giftermål med Lise Jørgensen, gårdmandsdatter fra Vedersø; I Brændingen forkastes af Det kgl. Teater; Havet og Menneskene (foregår i et vestjysk sogn, men verdenshistorisk perspektiv, sognets usselhed straffes med en syndflodagtig oversvømmelse); Kardinalen og Kongen (historisk drama om Richelieu og Ludvig den 13.).
1931 Cant (historisk stykke om Henrik den Ottende), Kaj Munks gennembrudsstykke, opført på Det Kgl. Teater, almindelig anerkendelse fra kritikken; begynder som Jyllands-Postens faste medarbejder.
1932 Ordet opføres på Betty-Nansen teatret og trykkes, stor succes; Otto Larsen-sagen: Munk tager en ung præst i forsvar, selv om han ikke deler hans synspunkter, fordi vedkommende må få lov til offentligt at vedgå sine anfægtelser, Kirken skal ikke begrænse præsternes samvittighedsfrihed.
1933 De Udvalgte (bibelsk drama om kong David og Batseba); Saul (bibelsk drama).
1934 Orlov, rejse til Palæstina; Vedersø-Jerusalem Retur (de rejseartikler, Kaj Munk har skrevet for Jyllands-Posten udgives som bog); Os bærer den himmelske Glæde (digtsamling); Shakespeares Hamlet "omsat"; Fru Koltschak (diktatorstykke); filmen Det gyldne Smil.
1935 En Almanakhistorie (eller Ordet II, fortsættelse af det første Borgengaardstykke, ny problemstilling).
1936 Sejren (politisk drama, med krigen i Abessinien og Mussolini som baggrund); Ti Oxford-Snapshots (om Oxfordbevægelsen); Liv og glade Dage (jagtbreve).
1937 Laier-sagen: ny kirkelig polemik, Munk forsvarer en afskediget præst, i ærlighedens og frihedens navn; Diktatorinden (historisk skuespil om Mor Sigbrit); Filmen om Christiern den Anden (filmmanuskript).
1938 Himmel og Jord (samling af avisartikler m.m.); Han sidder ved Smeltediglen (politisk skuespil, mod antisemitismen); åbent brev til Mussolini (mod jødeforfølgelserne).
1939 Smeltediglen taget af plakaten i Sønderjylland, på ministeriel opfordring; Egelykke (skuespil om Grundtvig); Puslespil; Tempelvers (digtsamling).
1940 Atterdag (omarbejdelse af ungdomsskuespillet Christoffer II); Niels Ebbesen (trykt i 1942); tale i Ollerup i juli; tale i Gerlev i august; stor foredragsvirksomhed i 2 år; Chr. Reventlows angreb, Er Kaj Munk dansk Aandslivs Høvding?; Navigare Necesse (digtsamling).
1941 Kongen (historisk enakter); Ved Babylons Floder, prædikensamling); Sværg det, Drenge (digtsamling); justitsministeriet bliver specielt opmærksom på Munk, på grund af hans uforfærdede foredragsvirksomhed.
1942 Konfiskation af Niels Ebbesen; 10. april, møde hos kirkeminister Fibiger; De Herrer Dommere, Med Ordets Sværd (prædikensamling); Den Kærlighed; Foraaret saa sagte kommer (selvbiografi); Med Sol og megen Glæde (autobiografiske dokumenter).
1943 27. marts, protestbrev til kirkeministeriet; Før Cannae (historisk og politisk skuespil); Ewalds Død, skrevet i anledning af mindefesten for Johs. Ewald på Det Kgl. Teater, opført 18. nov.; 29. august, regeringen afbryder definitivt samarbejdspolitikken med tyskerne; 21. nov., Munk skulle have prædiket i Helligåndskirken i København, prædiken bliver forbudt af den tyske besættelsesmagt; 5. dec., Munk i København, prædiker i Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke , på trods af tysk forbud; Alverdens Urostiftere (bibelsk stykke om Paulus og Peter).
1944 Natten til den 5. januar myrdet af Gestapo, nær Silkeborg.
   
   


 Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26