Indhold af digital mappe, KMF-nr. 19 15 01


1920: Brudstykke af Helligtrekongers digt?

20160222154549
1
20160222154635
2

Det digt, som Kaj Munk læste op i stedet for juleaftensprædiken i Landet Kirke 1920?


"En lille bararmet Pige, der kommer ind i Kupeen", 08.08.1922

20160216171202
1
20160216171446
2
20160216171602
3

Digt dateret "Expressen til Berlin d. 8.8.1922", skrevet på et løsblad, renskrift af Niels Nøjgaard. Trykt i "Mindeudgave Digte" s. 59-60.


4. Maj-Dagen Gentofte Komité til fordel for Frihedsfonden: Frihedsfondens sidste indsamling - 10 Aaret for Befrielsen 04.05.1955

20160222155237
1
20160222155345
2

4. maj 1955. Niels Nøjgaards eksemplar. "Til Gentofte Kommunes Borgere!"


Brudstykke af renskrevet spotte-komedie

20160222152401
1
20160222152512
2
20160222152729
3
20160222152952
4
20160222153215
5
20160222153431
6

Om den moderne realismes mænd - Schandorf, Pontoppidan, Gjellerup, Drachmann, Bang.


Kladde til en slutning på "S´mænd et Offer"

20160217155400
1

Starter "Men Kunow var et mærkværdigt Mennek; ..."


"Alle mine Tanker de stilled sig i Aftes"

20160217154158
1

Kladde til digt, trykt i "Med Sol og megen Glæde" (1942), s. 103, under 1921.


"Der gik et Sagn over Lande"

20160217152901
1

Kladde til digt, der i bearbejdet form blev trykt under navnet "Et Dødsfald" i "Sværg det, Drenge" (1941), s. 14.


"Det er saa sælsomt vemodigt at skulle sige Farvel"

20160216160308
1
20160216160525
2

Digt formentlig fra gymnasietiden.


"En Aften, da din lille Dreng"

20160216163623
1

Ifølge vedlagt note af Niels Nøjgaard antages digtet at være ret tidligt. En noget omarbejdet og udvidet form af dette digt kunne være digtet "Ved Mors Død" som Munk udgav i bogen "Med Sol og megen Glæde" (1942) s. 236-7.


"Et Par Strøtanker"

20160211160653
1
20160211161019
2
20160211161042
3
20160211161424
4
20160211161729
5
20160211162122
6
20160211162435
7
20160211162640
8
20160211164450
9
20160211164708
10

En række tanker og indfald nedfældet under titlen "Et Par Strøtanker". 5 ark.


"Hvad ved vi om Fortid, Veninde?"

20160217150501
1
20160217151318
2
20160217151640
3
20160217151853
4

Med renskrift af Niels Nøjgaard. Trykt i "Mindeudgave Digte" s. 62-4.


"Hvor Minderne dog vælder"

20160216163743
1

Ifølge vedlagt note af Niels Nøjgaard antages digtet at være ret tidligt. En noget omarbejdet og udvidet form af dette digt kunne være digtet "Hvor Minderne dog stiger" som Munk udgav i bogen "Med Sol og megen Glæde" (1942) s. 237.


"Hvor skinner Solen velsignet"

20160222145125
1
20160222145324
2
20160222145432
3
20160222145923
4
20160222150142
5

Vers 6 og 7 gengivet i artiklen "En Digters Vej", Berlingske Tidende 23. juni 1934.


"I dette skumle Fangebur"

20160222151019
1
20160222151259
2
20160222151344
3

Vers 2 trykt i artiklen "En Digters Vej" Berlingske Aften 23. juni 1934.


"Kolde Djævel med dit Helvedøje"

20160217145030
1
20160217145236
2

Udkast til digt, formentlig fra gymnasietiden. Sentens på tysk startende: "Sie verstehen aber dass sie nimmermehr einen solchen König hoffen durften...". På den anden side af arket engelsk tekst startende: "Torello assured the Doctor, that he was very wrong...". Stileøvelse?


"Melder Sagn: i Mørkegruben"

20160216165822
1
20160216165930
2
20160216170438
3
20160216170645
4
20160216170830
5

Udateret digt, skrevet på løsblad, med renskrift af Nils Nøjgaard. Digtet er af Nøjgaard beskrevet fundet liggende sammen med digtet "En lille bararmet Pige, der kommer ind i Kupeen", som er dateret "Expressen til Berlin d. 8.8.1922".


"Sidste Skoledag"

20160216154725
1
20160216154910
2
20160216155136
3
20160216155325
4
20160216155440
5

Digt formentlig fra gymnasietiden.


"Socialismen leve!"

20160216153744
1
20160216153954
2

Digt formentlig fra gymnasietiden.