Indhold af digital mappe, KMF-nr. 39 19 02


Abild Landbohjem. Vedtægter for "Fadderskabsforeningen for Abild Sogn" 25.05.1936

20160729210011
1

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, Ringkøbing 25.05.1936.


Abild Landbohjem. Indbydelse fra Abild Sogns "Danske Samfund" til genforeningsfesten i Abild 15.06.1936

20160729210242
1

1936 fastlagt, da det passer med, at 15. juni (nævnt i teksten) var en mandag. Tur med rutebil fra Højmark (sydøst for Ringkøbing).


Abild Landbohjem. Hæfte (15 s.) "Femte Aar i Abild", "1937-38", Karen og Folke Trier Hansen 15.10.1938

20160728213636
1
20160728214300
2
20160728213718
3
20160728214359
4
20160729200144
5
20160729200330
6
20160729200812
7
20160729201009
8
20160729202038
9
20160729202232
10
20160729202528
11
20160729202717
12
20160729202956
13
20160729203158
14
20160729203408
15
20160729203608
16


Abild Landbohjem. Folder: "Skolen i Abild" med forord af Folke Trier Hansen, 1938

20160729203923
1
20160729205438
2
20160729205751
3

Foto på forsiden er samme som på forsiden af "Femte Aar i Abild", "1937-38", årstal derfor 1938.