Indhold af digital mappe, KMF-nr. 74 14 03


Brev fra Jylland-Posten, 01.09.1943

20060118112417
1

Ang. artikel om Henrik Pontoppidan, KMF-nr. 74.14.03.


Mindeartikel om Henrik Pontoppidan, med brev fra Jyllands-Posten 01.09.1943

20060207143845
-1
20060207144950
1
20060207145739
2
20060207150537
3
20060207151254
4
20060207152238
5

Artikelmanuskript. Jyllands-Posten kan ikke bringe artiklen grundet censur.